ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

Ve verších

Ve veršíchPOHLAZENÍ PRO DUŠIČKU

Nový rok 2020

Nový rok ten starý střídá.

Třeba nás čeká o stupínek vyšší třída…?

Co nový rok přesně přinese, to ví jen bůh.

Však jistou jistotou je poznání, že život je kruh.

Dokola točí se určité situace,

dokud nepřijde “aha” motivace.

A tak! Buďme všímaví k věcem daným

co život pro nás má; i jaká pravidla jsou psaný.

Nová úroveň pro každého z nás se chystá.

Kdo nemá odžito a nehnul se z místa,

ten prožije školu svou na vlastní kůži.

A bude potřeba, aby k bohu se přiblížil.

To, co nám dané je, to není věc proti nám.

A je to z důvodu: “Kdo přidá se ještě k nám…?”

Až vystoupíme z kruhu, úleva to bude.

Budeme moudřejší, víc síly nám zbude.

25. 12. 2019

RADOST V PRAXI

Smáčí nás v radosti,

vyždímá starosti.

Vibračně se noří

a tiše k nám hovoří.

Radost nás navede,

že přes most nás převede.

Přeladí na hravost,

kde nevnímáme spavost.

Do pocitu sytosti,

že mám všeho dost, dosti.

Penězi zaplní,

je-li to v souznění.

Uchopí za duši

a štěstí nám nasuší.

Vloží se do praxe,

zítra přijdu zase!

19.1. 2019

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Zatmění měsíce – to není jen tak!                       V novotách my lidé spočinem,
Ukrývá poselství, kdo koho má rád.                    vše co se děje je v příčině!
Měsíc když v zatmění koupe se,                         Planety vlivné ať chcem či ne,
poznatky mnohé přinese!                                   pod hvězdnou bránou je určené.    28.7. 2018

LETNÍ SEN                                                                                        OBEJMI                                             

Hladina se vlní,                                                        Obejmi ráno, než vyjdeš z domu,          

mé sny plní…                                                           obejmi u cesty skupinu stromů.

Slunce se odráží,                                                     Obejmi pohledem celičkou Zemi,

jen ležet na pláži.                                                     lidičky, zvířata, květiny, domy.  

Větřík pofukuje,                                                        Obejmi vodopád, sníh, jinovatku

písek převaluje.                                                        i všechno co máš rád, obejmi matku,

Pod palmou ve stínu,                                              obejmi otce, obejmi děti,      

pohodu neminu.                                                       objetí jak píseň do světa letí.

Letní rej začíná                                                         Když obejmeš sebe – obejmeš Boha,

a duše se upíná                                                        pak budeš ten, který nestoná.

na vodu, co se vlní                                                   Obejmi počasí, obejmi smetí,

a oči oslní.    29.5.2018                                             usedneš u Boha co neuletí. 13. 2. 2018

ENERGIE LÁSKY DUCHA

ENERGIE LÁSKY DUCHA                                     OBJÍMÁ TĚ TEN DUCH LÁSKY,

VLÁSKY TVOJE SMÍCHEM CUCHÁ.                    V SÁZKU DÁVÁ TVOJE VRÁSKY.

LÁSKY DUCH A ENERGIE,                                  DUŠI HLADÍ PÍRKEM PTAČÍM:

V ÚSMĚV ŽIVOT TVŮJ AŤ ŽIJE.                         “NEJRADĚJI LÁSKU SVAČÍM!”   1. 1. 2018

JEMNÁ MILOST

Větvičky smrkové odmetou nesnáze,                           Vánoční hvězdičky aby se třpytily,

požádej Anděla, aby pomohl ke kráse,                        po cestách pozvánky aby se rozlily

aby větvičky smrkové vše samy vymetly,                    do domů, příbytků, že blíží se vánoce,

v hlubinách v dušičce květy nám vykvetly.                   které jsou zpátky – po roce!   7. 12. 2017

JEDNÁNÍ

V jednání touha, je zaslepenost.

Vzteká se človíček, než křikne – A dost!

Jednání určují klíčové síly,

kdo klopýtá po cestě, kdy dochází síly.

V jednání netaktním se rozdává hoře,

hořkost je v útrobách, v nitru je spoře.

Duše pak churaví, orgány slábnou,

jednání určí nám dny… a zda stárnout.

Změnit si jednání tak, aby stála

stranou impulzivnost, a lidskost vyhrála!!

Jen jednání lidské nám udává cenu,

že pohodu, mír a naději seženu.

Kdo jednat se naučí, nedojdou síly!

Cesta mu rozkvete a láska zesílí!!

Pryč budou emoce, odpadne touha,

a žádné nemoce… jen vzpomínka pouhá… 30. 6. 2017

SVĚTLO PROMĚNY                                                PRVNÍ MÁJ

Duchovní Světlo Proměny                                          Když rozkvete petrklíč,

působí kladně, dává odměny!                                    prý zima má být pryč,

Však zpozorni – co za Dárek nese?                             když rozkvetou šeříky,

Duchovní proměna působí v Noblese.                      otevřem deštníky,

Až ucítíš noblesu z přeměny,                                      když rozkvete tulipán,

došel jsi, člověče, do Proměny!                                   nemá být nikdo sám,

Proměna viděná a uviděná!                                         pod májkou setkání,

Odměnou je Duše proměněná.                                   první máj se parádí…  30.4. 2017

Přijímej s pokorou obměnu z Daru,

do Božího Chrámu rosteš nahoru.

Vstupuješ na místo – do Svatyně Zlaté!

Duchovní světélko je pro všechny svaté.

6. 4. 2017

ZLATÝ DÉŠŤ

Závěsy zlaté příroda rozprostřela,                                               Zlatý déšť nám vykouzlil květy svými zář!

kam oko dohlédne, by zář se uviděla!                                         Neb posvítil na cestičku a pohladil nám tvář.

Tak půjdeme cestou, tam, kde kvetou keře,                              S jakou půjdem naproti? A cesta, co zašpitá?

a potichoučku, po špičkách si sedneme do záře.                      Kdo do ticha se naladí… zlatý déšť uvítá.  6.4.2017

JARNÍ VÁBENÍ

Na jarní vábení se těšíme!

Upečem vuřta si, i když zhřešíme.

Myšlenky voňavé se i tak přikradou,

a chviličku prožijem vábivou.

Ohýnek ještě nás ohřeje.

Přivábí múzu nám, i víly Naděje.

Petrklíč vykvete, krásu svou ukáže,

z chudobek děvčátko věnec si uváže.

Věnečkem z kvítečků dveře si vyzdobí,

tanečkem přivolá si jarní období,

kdy líhnou se kuřátka, anebo zajíček,

a sluníčko vyláká všechny na palouček. 22. 2. 2017

HLEDÁNÍ NADĚJE

Když hledáme naději, jak z nesnází ven

a podívat jinak se na dění kolem.

Dokud nezměníme směr na naději,

půjdeme cestičkou ve své beznaději.

Co děje se, má význam v skryté části,

abychom mohli uvidět jiné krásy.

Nalézat zrcadlo, které nám směr mění

a otáčí nesnáze do nového dění.

Odhalit můžeme své vlastní dobroty

a na nich postavit své nové hodnoty.

Zkusit se pousmát, v humoru podpořit,

zahlédnout světýlko, na zázrak se zaměřit.

Pochopit skrytou část, co změní nás v naději,

že půjdeme s moudrostí a půjdeme raději.

A přijmeme pozvání dívat se nově

a naše nesnáze se rozplynou v tvorbě.

Tvořivá cestička – je cesta koření,

nacházet když chceme radost ve tvoření.                8. 2. 2017

TAJEMSTVÍ
Život je nejedno tajemství.                                   Přemýšlej o tajemství života
V projevech přináší poselství.                             a jakpak se šňůrka Tvá rozmotá.
Jak projevíš životu náklonnost?                         Život má mnoho úrovní!
Co nabídneš? A dáš mu na podnos?                  Chtěj poznat tajemství životní.   31.10. 2016

SMUTEK

Smutek – to je veliká síla!

Pomáhá nám však, jen kdo to vnímá.

Pomocí velikou je, když slzy tečou,

i přesto, že dny se nám vlečou…

Smutek – kdo poznal by, že za ruku vede…?

On silou svou přání nám tajemně spřede.

Upřede budoucnost, v krátkém osamocení,

rozvine cestičku do nového prozření.

Smutek nás vyzývá – pohleď na svůj život!

Se soucitem se dívá… a uvidí pár novot.

Novému pohledu k novému období

zavedl smutek nás… Co nového obnoví?

Smutek – je ohromná pomoc!

Nesmí však trvat do nových vánoc!

A tak to má být – jen okamžik pozmění.

Utká nám myšlenky k pochopení.       13. 1. 2017

OSUDOVÝ PRŮVODCE

Osudový Průvodce vzkazuje Poznání,

jaké máš životní zadání.

Osudový Průvodce posílá Ti rady,

co změnit si máš, to Tě poradí.

Průvodce Osudu má barvu svojí,

potřebou pro Tebe situace Ti chodí.

Jak dokážeš prohlédnout svoje reakce,

zda v ústraní vyčkáš… či půjdeš do akce.

S těmito záznamy Osud se píše,

ukládá poznatky do svojí Říše.

Pak nastaví zrcadlo – zda svůj odraz přečteš,

zda změníš si myšlenky…činy své…zda nápravou projdeš… 6. 10. 2016

ZIMNÍ

Kabátky bílé si obléknou květy,

na sněhuláka se těší děti.

Ruce dám do kapes, a aby nezábly.

Proč mrazík mne štípe? A sedá vločka do trávy?

Čepice spletená má barevné pruhy,

na hladině rybníka se vytváří kruhy.

Zima nám vykouzlí krajkoví.

Proč třpytí se snížek? Kdo to ví?

Zimní čas zavítal k nám na návštěvu!

Rozdal všem pocestným svou bílou něhu.

Zahřeje kožíšek, kolem krku šála,

a půjde se tam, kde zimní noc melodii svou zahrála. 7. 11. 2016

BAREVNÉ LISTÍ
Barvy se střídají,                                              Barvy se střídají,
zelená se mění v žlutou,                                žlutá se mění v bílou,
kaštany padají                                                  na řasy vločky když padají,
do cest listím posetou.                                   setkání zbude se zimní vílou.      22. 10. 2016
DUHA

Duha zvoní svými třpytky,                      Když se spojí, duha vzniká,

zve Tě s sebou na zážitky,                       na světelná kouzla vláká.

do přírody na kouzlení,                           Duha je duhová, která zdobí nebe,

kde voda se sluníčkem se pojí.               navrací naději a víru v Tebe.                    7. 10. 2016
DEŠTIVÉ DNI
Dešťové korálky z mraků se sypou.                     Dešťové šňůrky sílí a mohutní,
Lesknou se perličky, blyští se duhou.                od sucha pomohou nám dešťové dni.
Spojeni ve šňůrky, na listech sedí.                     Ptáci se napijí, i houby porostou,
Po zemi korálky se kutálejí.                                   louže jak zrcadla budou nám ozdobou.    

VODA                                                                       PODZIMNÍ DNY

Voda je jako kouzelný mág,                                      Podzimní dny. Choulí se růže,

ochladit umí, i žízeň zahnat.                                     vybledla od léta moje kůže.

Voda je život, který se nese                                       Hledám jinou radost v mlze,

na vlnkách, v potůčcích, v lese.                                příroda se tváří stroze.

Dopřej nám vodičko pohlazení,                               Boty teplé nohy hřejí,

dones nás hladino na území,                                    listy stromů cest přikryjí.

do svého zátiší, na květiny v travičce,                     Marně vzhlížím, slunce není.

posedět pod stromem, u řeky, v kapličce.                       Počasí se mění.                      8. 10. 2016

NAHLÉDNUTÍ DO BUDOUCNOSTI

2. 11. 2015

KARMA VESMÍRU

Nebeský tatínku, prosím, prozraď nám,
jaká je karma vesmíru? Jaký je plán?
Jakými cestami, vesmírem, půjdeme?
Jaké působení bude? A co přijmeme?

… Karma vesmíru skončila etapu,
ve které vládly RYBY.
Nyní máte “novotu”a do žití se prolnou nové plány.
Plány vesmíru a věk Vodnáře vám určí cestu.
Boží je cesta. Plánovaná. Tam hledejte odezvu.

Jak putují planety a mění své postavení,
měnit se budete na mentální úrovni.
Nové dovednosti lidské a úspěchy,
posunout se je nezbytné, jdeme do změny.

 

NOVÁ HISTORIE

Potkalo mě mnoho novinek,
zbavuji se mnohých vzpomínek.
Tak se čistí moje Duše,
už nemůže být jako nůše!

Do nůše se ukládají věci,
nemohu být odkladištěm přeci.
Proto mohu UFOloď vidět,
a nemusím se za nic stydět.

Máš-li chuť se mnou se dívat,
nebe na jihovýchodě musíš hlídat,
tam uvidíš různé anomálie,
neb začíná nové Zemi historie…
25.4. 2014

19. 8. 2014

PROROCTVÍ

Víru nalezne hodně nevěřících,

mnoho lidí bude za ruce se držících.

Mnoho lidí půjde a bude hledat záři,

budou chtít radost, vidět lásku v tváři.

Budou chtít spravedlnost, proto bude hřmot,

až víru naleznou, pět ódu budou z not.

Až utichne ten hřmot, pak objeví se zář,

jen víra v lepší časy nám odhalí svou tvář.

PODIVUHODNÉ ZMĚNY
Když připravíš se na podivuhodné změny,
uvidíš a navnímáš zcela nové vjemy.
Pak divit se nebudeš, co je kolem Tebe,
že svět je jinačí, než předkládá sebe.
Před Tebou odkryje to, co je skryté,
Pravda však nebolí, city jsou čisté.
Budeš jen v údivu a ptát se Proč? A nač?
Vždyť já Tě poznávám a vím co jsi zač!
Neskryješ přede mnou nic, ani tvář,
však neboj se, neřeknu, že jsi lhář.
Vím to jen já, a vím, co se změní,
buď upřímný k sobě! Časy se mění.
3.3. 2014
BOŽÍ PLÁN
Milý nebeský tatínku,
zajímalo by mě – alespoň trošínku,
řekni mi – jaký je Boží plán?
A jak je plán udělán?
A co kvůli tomu jsi vzal?
Co máš v plánu dál?
Děkuji za Tvé odpovědi,
že jsem mohla být u zpovědi.
Nejprve má milá – je Lidský plán,
kterým se musí projít, aby Člověk byl udělán.
Aby se každý Člověkem stal
a do srdce dýku již nikdy neťal.
Abyste na lidi koukali rovně,
a byli pokorní, a stáli svorně.
Nikdo proti nikomu se více nestavil,
aby se tím vývoj nepozastavil.
Pak na řadu přichází Boží plán,
neb člověk k němu byl směřován.
Člověk byl udělán, složen z Božského vřetene,
pak srdce nemá z kamene.
Člověk byl udělán, by světlo rozdával,
do světla šel a jen tak nepostával,
ale aby do svých dlaní touhu vzal,
a svých vlastních přání – se vzdal.
Jakmile se svých přání vzdá,
v tu chvíli se mi celý odevzdá.
Tak na řadu přijde Boží plán můj,
postaví se čelem a vykročí v můj trůn…
10. 6. 2014
abychom porozuměli všem lidem –
ZÁKON VÝVOJE
Nebeský tatínku, prosím, můžu se ptát?
Můžu informace o zákonu vývoje znát?
Mohl bys mě sdělit podrobnosti?
A ty potom dát do souvislosti?
Co důležitého bychom neměli přehlížet?
Jakým způsobem pak na vše nahlížet?
Čeho konkrétně se zákon vývoje týká?
V čem osobním se nás dotýká?
Jaké je zde uspořádání?
Co nám ve vývoji také brání?
Proč porozumět něčemu nejprve musíme?
Jak se pak správně zařadíme?
Kde zákon vývoje také probíhá?
Do jaké oblasti se nám vše prolíná?
Vím, mnoho otázek jsem Ti položila,
abych všemu dobře rozuměla, a tak dobře žila.
Téma je to hodně složité,
proto – co je zde vše logicky zákonité?
…. Má drahá, pečlivě mě naslouchej
a zapisuj si tento děj.
Když zákon vývoje v dávných dobách jsem vytvořil,
pro Bytost jako Dar i ponaučení jsem jí naložil.
Vývoj znamená postup od konce do začátku,
zdá se, že vše je jakoby poskládané pozpátku.
Takto jsem mnohé lidi zmátl,
neb oni mysleli, že jsem vše spletl.
Ale to byl můj záměr tajný,
aby si mysleli, že vše je marný.
Nejdřív si Bytost myslela, že je bezchybná,
neměla žádné tušení, že její jednání jsou pochybná.
Myslela si, že postupovat nikam nemusí,
že nic se jí netýká, že těžkosti nezakusí.
Vynechala totiž veškerou vděčnost
a zapomněla na jakoukoliv něžnost.
Kdo postoupit chce, tak se musí rozpomenout,
na všechny krutosti musí zapomenout!
Nesmí více postupovat přes násilí.
Co zaseje, to se sklidí.
Ponaučení takto Bytost získá,
do role školitele se posouvá.
Proškoluje se tak, že vše pocítí na své kůži,
přes zranění a bolest; pak není v zátěži.
Zákon vývoje se konkrétně týká pochopení.
Když pochopíme, pak se posuneme bez prodlevy.
Když pochopení u nás nenastane,
vývoj náš se zpomalí; až ustane.
Pak v dalším životě si naberem poznání,
že jít jen správným jednáním dojdeme k uznání.
V tu chvíli se zákon vývoje rozběhne,
až do čisté lásky tak doběhne.
Pak žijeme v pochopení a lásce,
v poznání a kráse….
přijato 7. 6. 2014
 Čas je Dar
Největším darem je náš čas,
málokdo to tuší, že je v nás.
Čas je naším darem, a co je víc?
Tak rychle vstaň a jdi mu vstříc.
Moudře si vše plánuj a čas si šetři,
byť prodleva je brzdou, pak pot si setři.
Časem svým prolétneš jako ta střela,
ale když nezmoudříš, uhoníš se zcela!
Na smrtelné posteli se zastavíš už,
kdo pomůže, pohladí a zahraje tuš?
Nikdo ti neřekl, že darem je tvůj čas?
Jak si ho rozvrhneš, takové to máš.
Největším darem je jen náš čas.
Díky že to vím! Jsi uvnitř. V nás.
Čas je naším darem, a co je víc?
Vstanu moc rád a půjdu mu vstříc….
28. 12. 2014

        

ČIŠTĚNÍ
Nebeský tatínku, můžu se Tě ptát?
Co znamená čištění, můžu to znát?
Jak poznáme, že čištění se u nás spustilo?
Jaké jsou to stavy? Aby se odpustilo?
Čištění v duchovní sféře proč probíhá?
Co nového nám přináší? A co odebírá?
Abychom se pustili? Či propustili to staré?
A když procesem projdeme,
jaké dostaneme darem energie nové?
Prosím tatínku, Tvé odpovědi jsou až volající,
abychom porozuměli a smích měli vracející…                        

 Má drahá, tak dobře poslouchej, co odpovím Ti:
když vstoupíte do procesu, že čištění se vám spustí,
poznáte to podle toho, že se vnímáte nad propastí.
Stojíte strnule, čas jakoby se zastavil,
žádné světlo nevidíte, život se do tmy ponořil.
Stojíte ve tmě, váháte a cítíte velkou samotu.
To proto, že se odpoutáváte a hledáte prostotu.
Už nechcete nadále vést život ve složitosti,
chcete a toužíte žít jen ve štěstí a radosti …
Čištění je proces bolestný, a musí se prolnout do žití!
Musí se očistit energie zastaralé od nánosů a lži.
Tak probírám se u každého jedince jako zemědělec,
který nechce mít na svém pozemku žádný plevel.
Vytrhávám tyto energie i staré struktury,
abych nasázel do Duše pak zdravé kultury.
Proces je proto hodně bolestivý,
když odlupuji z Duše karmické příčiny.
Už není potřeba, aby lekce se vám opakovaly,
proto z bolestí a slzami se nánosy odplavovaly.
Tímto procesem dostává každý jistotu,
že nikdy z cesty už nesejde! A vnímáte novou hodnotu.
Uvědomí si každý z vás hodnotu Času a Práce,
že za čištěním ho čeká spousta legrace!
Nebeský příteli můj, drahý, děkuji Ti za vysvětlení…

přijato 19. 8. 2014

 

Pages: 1 2