ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

UFO védy

 

 

Obrázek je ze stránek: Procproto.cz | Neznámý svět kolem nás

Na tomto obrázku je Ezaiášovo Velitel. Ezaiáš vypadá sice úplně stejně, jen s malým rozdílem, kterým jsou tři záhyby na jeho pravé straně krku.

UFO védy –

Můj příběh

…. Když mě bylo 5 roků, v teplém letním dni, když už se stmívalo, jsme se sestřičkou a maminkou viděly 20 m až 25 m žhnoucí kouli viset kousek nad zemí. Koule mne velice přitahovala a já se k ní chtěla rozeběhnout, ale maminka mě to zakázala. Maminka si totiž myslela, že je to měsíc. A tak jsem z koule alespoň nespustila oči. Dívala jsem se do pulzující koule dlouze jak jen to šlo. Ale za chvilku mě z toho pálili oči. A tak jsem to mamince řekla. A maminka mi odpověděla :

„Tak se tam nedívej!“ A tak jsem se tam více nedívala. Bylo mi moc líto, že jsem se tam dívat nesměla, a kvůli pálení ani nemohla, ale uvnitř sebe jsem i přesto vnímala velikou radost, že jsem mohla spatřit kamarády z hvězd!! Nebo lépe řečeno jejich létající talíř, který měl podobu oranžové koule.

A jak šly roky, tak jsem si na kamarády z hvězd málem nevzpomněla.

Jednoho letního dne, přibližně v mých 33 letech, když jsem brzy ráno jela do práce do blízké vesnice jako spolujezdec, seděla jsem u okna na zadním sedadle a četla jsem si v časopisu nějaký příběh. Příběh mne hodně zaujal, a tak jsem kolem sebe nic nevnímala.  Se sklopenou hlavou jsem byla zcela do časopisu ponořená. Náhle jsem si uvědomila, že mi něco z levé strany svítí do oka. „Někdo na mě dělá prasátko!“  pomyslela jsem si a zvědavě se podívala, odkud světlo přichází. A najednou jsem to uviděla!! Na obloze bez jediného mráčku, při vycházejícím slunci „viselo“ přibližně v 10 km UFO v podobě čočky! Jeho odraz od slunce mě zasvítil do oka z určitého úhlu tak, abych si ho všimla! Talíř byl kovově leskle černý bez oken a jen si tak ve vzduchu visel. Dokud to šlo, užasle jsem na úkaz koukala několik minut.

A za přibližně dva roky se mi ukázalo UFO ještě jednou. Tentokrát to bylo sice jen na velice krátkou chvíli, ale i tak vše mám stále před očima!Opět se vše přihodilo ranní cestou do práce. Tentokrát se zjevilo jiné UFO velice nízko nad stromy. Tvarem připomínal klasické letadlo, ale bez křídel a oken. Délku odhaduji na 1,5 m. Barva byla krupičkově zlatá. A i když vše proběhlo do půl minuty, živě si vybavuji, jak se těsně nad korunami stromů zhmotnilo a opět odhmotnilo!

Tyto zážitky mne pozitivně poznamenaly na celý život.

Uběhlo dalších asi 10 let, když se mi v meditaci zcela nečekaně podařilo jednoho mimozemšťana uvidět na vlastní oči. Protože to bylo hodně nečekané, když jsme si náhle vzájemně hleděli do očí, trošičku jsem se vylekala. A až o pár let později jsem si troufla a mého mimozemšťana oslovila. Poprosila jsem ho, zda si s ním mohu povídat. A on souhlasil, a tak se ze mě stala kontaktérka…

Můj mimozemšťan se jmenuje Ezaiáš a pochází ze souhvězdí Andromedy.

Ezaiáš je vědec fyzik, biolog. A protože já jsem hodně zvědavá, tak si s ním moc ráda povídám.  Rozhodla jsem se podělit se s vámi o všem, co se od Ezaiáše dozvím. Proto mu pokládám různé otázky, a protože neumím ani fyziku ani biologii, má se mnou můj mimozemšťan móóc práce. Musí mi všechno po lopatě – jak se říká – vysvětlovat. A tak jsem se ho ptala, proč si zrovinka vybral mě. Zda by to neměl lehčí, kdyby se ukázal  nějakému akademikovi, nebo profesorovi. A on na to, že takto je to více autentické. A že je povídání s ním zveřejněné i pro lidi, kteří pochybují.

Moje povídání s ním probíhá přes světelné vlákno. To vlákno vede od mé hlavy k létajícímu tělesu. Přes vlákno zachycuji informační vibraci, kterou pak zapíšu. Někdy mi od něj jeho vysvětlování nestačí, tak mi to musí i ukázat vizí jak co je.

… A tak jsem třeba chtěla vědět, jak fungují. A Ezaiáš mi odpověděl toto: „Náš talíř má tvar čočky a jak vidíš, povrch je kovově matný.“ A Ezaiáš mi vše moc hezky ukázal. Řekl mi, že tento jejich talíř funguje jako naše buňka v těle. Když je naše lidská buňka v těle čistá, tak svítí. A jejich talíř také svítí. Svítí tou čistotou. A lidé, kteří jsou dobří, také tak svítí. A proto mohou kontaktovat jen takové lidi, kteří svítí. Lidi, kteří mají čistou duši.

Oni nemají zájem nás ovládat nebo strašit nebo nás zmanipulovat, ale mají zájem nám pomáhat!! Jsou tu pro naší pomoc a záchranu. Nejsou tu proto, aby nás unášeli, ale jsou tu jako Andělé. Můj Ezaiáš sice vzhledově jako Anděl nevypadá, ale to nevadí…

Jako vědec a fyzik je hodně vážný, a bere všechno moc vážně. Ale náš lidský smysl pro humor má rád. A tak je mi s ním příjemně. S Ezaiášem připravujeme knihu.

A jako biolog je Ezaiáš se mnou neuvěřitelně trpělivý, když se vyptávám. A ještě trpělivější, než od něj informace zapíši. Naše zveřejněné výzkumy na těchto stránkách se budou vázat pouze na naše lidská těla. Budeme s Ezaiášem podrobně prozkoumávat a popisovat těla v souvislosti s naší duší, duchovním vývojem a podíváme se do buněk. Budeme se zaměřovat na bakterie a buňky v souvislosti s naším vnitřním rozpoložením. Prozkoumáme vliv psychiky a těla v návaznosti na zdraví. Informace od nás budou průběžně dodávány.

A tak přátelé, jestli máte zájem, můžete se se mnou vydávat na dobrodružství za poznáním:

„Když se oplodní vajíčko, vznikne zárodečná buňka. Zárodečná buňka vnímá vše kolem co se s ní děje. Vnímá lásku, vnímá nenávist. A to, co vnímá, jí ovlivní na celý další život. Když je zárodečná buňka rodiči nechtěná, v tu chvíli jí to poznamená tak, že přestává svítit. Obklopí jí tma. A tak buňka žije uvnitř tmy. Bez světla se ztěžka vyvíjí. A když probíhá vývoj ve tmě, nemůže buňka žít lehce ani prosperovat. A tady nastupuje pud sebezáchovy! Pud sebezáchovy znamená, že buňka nežije v poklidném prostředí,v pohodlí a harmonii, ale přežívá obklopená strachem. Její prostředí ve tmě jí nedává tolik potřebných živin jaké by potřebovala k lehkému růstu.Buňka sice, co se týká výživy strádá,

kdežto co se týká duchovní energie, narůstá. Vzrůstá pocit boje o přežití! V buňce se vytváří hormon stresu a tento stresový hormon má za následek neustálé vybičování, jelikož buňka je pod stálým tlakem s visící otázkou ve vzduchu: “Přežiju?”

Ezaiáš trpělivě čeká než informace od něj zapíši a pokračuje: „Strach prosáknul do jádra buňky. Proces buňky poznamenané strachem je definitivní. Jádro buňky s emocí strachu množí další buňky stejně orazítkované. Při množení nových buněk vznikají buňky s touto orazítkovanou základní složkou přežití v nehostinných podmínkách. Avšak vzrůstá síla ducha. Duch nebo také vědomí buňky vzrůstá natolik, že se v jádru utváří síla ega. Čím více buňka vnímá nepohostinnost, tím více narůstá její ego. Energie ducha buňky si sice uvědomuje veškerou nepohostinnost, ale síla vůle žít vše přebíjí! Síla vůle je tak silná, že dává souhlas k pokračování žití v prostoru bez lásky.“

„Buňka si velice silně uvědomuje,“ říká mi Ezaiáš, „život v nehostinném prostředí a žití bez lásky. Život bez lásky se jí dotýká z pocitu velikého citového strádání; přesto jí nechybí chuť dál žít! Proto se z nechtěné buňky navzdory jejímu okolí, stává vítěz. Duch buňky vyhrává svůj boj o život a přežití a pokračuje v růstu. V buňce se vytváří změny. Těm změnám se říkají změny patologické. Patologické změny jsou poruchy z důvodu rozdílnosti ve vnímání.“ Vysvětluje mi Ezaiáš.

„I když buňka si vydobyla žít svůj život bez lásky, fyzicky pokračuje v růstu; kdežto emočně se vyvíjí jinak. Buňka je nadšená z pokračování svého života, ale zároveň je zdrcená z odmítnutí a z nechtění…Vědomí buňky ví, že je nechtěné. A také ví, že to, že je z ní buňka nechtěná, si bude pamatovat po zbytek svého života. Ona ví, že si bude muset zcela sama, odříznutá od láskyplného prostředí, nalézt svoje vlastní místo v životě a společnosti. Buňka na fyzické rovině už ví, že je jiná! Vyvíjí se nově a zcela jinak, než buňky chtěné. Drsné prostředí posiluje její chuť a vůli pokračovat v žití, tentokrát už za každou cenu. I za cenu, že bude v jejím buněčném vývoji a jádře trvalá změna ve formě poruchy nebo změn.

Na duchovní rovině si je buňka vědoma, že má jedinečnou příležitost žít, a že se tato příležitost nemusí již nikdy opakovat!! Díky tomuto uvědomění buňka uvnitř sebe nachází radost ze života navzdory všemu a všem! Buňka si bude pamatovat vše, co zažila v minulosti, zažívá nyní a bude zažívat i ve své budoucnosti.“ Říká Ezaiáš.

„A Ezaiáši, jak je to možné? Jak to, že si buňka vše pamatuje a bude pamatovat?“

„Buňku si představ jako oko. Oko kamery. Oko kamery zaznamenává vše, co se s buňkou děje. Tento děj se pak ukládá do energetického obalu, které je kolem buňky, a tím se vytváří její buněčné vědomí a růstem si v sobě utváří tzv. buněčnou paměť. Tato buněčná paměť má v sobě zakódované veškeré informace ze své minulosti a opětovně si vše jako energii přetáhne do své budoucnosti. Informace jsou energetické světelné nitě.Na těchto základech se vytváří karma a osud. My na tyto světelné informace znovu a znovu reagujeme. A když reagujeme pořád na stejnou věc stejně, pak se osudově točíme v kruhu.“ Vysvětluje mi Ezaiáš a doplňuje : „Energie vědomí je nekonečné. Energie vědomí je sám vesmír. Vesmírné vědomí nemá hranice. Hranice vesmírného vědomí si určuje jedinec sám svojí vírou a svým přesvědčením. A vesmír jako takový je tvořen z hmoty.“

„A co to pro nás, Ezaiáši, znamená?“

„Když propojíte svojí víru, to v co věříte, s vlastním přesvědčením a vesmírnou hmotou, tak díky vaší síle svobodné vůli si vytvoříte kolem sebe vlastní vesmír. A tento váš vesmír přesně zapadá do energetického obalu, který je kolem zárodečné buňky, která má vlastní paměť.”

„ A Ezaiáši, chci se zeptat, i ty jsi energie vědomí?“

„Všechno ve vesmíru je součástí boží energie. A jelikož vesmír je nekonečný, tak samotná vesmírná hmota má k dispozici nekonečně mnoho možností a příležitostí k růstu. K růstu vlastního vědomí, vlastního uvědomění a poznávání. Kdo nevěří na život ve vesmíru, pak se s poznáním života ve vesmíru spíše nesetká… A nebo i když se setká, tak stejně tomu neuvěří.“

Ezaiáš mi vesmírnou hmotu ukazuje vnitřním obrazem a říká: „Samotné vesmírné vědomí je tvořeno z hmoty,“ a při těchto slovech mi Ezaiáš tuto hmotu představuje… Abych vám jí co nejblíže popsala, tak hmota je podobná materiálu, ze které se dělají oční čočky. Vesmírná hmota je průsvitná jako chobotnice, tvárná jako želatina a zároveň pevná jako igelitový sáček. Vesmírná hmota se roztahuje a smršťuje, a takto pulzuje, a svojí pulzací vytváří vlny. Tyto vlny utváří prostor ve vesmíru. Takže něco je „za vlnou“, něco je „pod vlnou“, něco je „nad vlnou“, atd. A všechno je to vesmírná boží energie života nesená na různých vlnách.

„A Ezaiáši, jak jsem uviděla vaší vesmírnou loď, to bylo tím, že jsem zachytila jednu vlnu?“

„Ano, to, že jsi mohla spatřit naše UFO je, že jsi zachytila vibraci jedné z vln. Jelikož – tvoje vlastní vibrace vědomí se propojilo s vibrací jedné vlny vesmírného vědomí.“ Říká mi můj mimozemšťan, a já se usmívám.

S Ezaiášem další den v rozhovoru pokračujeme a on mi dále vysvětluje: „Buněčné vědomí je EONTINA částečky vesmírné energie hmoty pocházející z jedné vlny, takže je vlastní stavební základní částicí vesmírného vědomí. Buněčné vědomí v nechtěné zárodečné buňce přichází na to, že je uvnitř, v jejím nitru, neuvěřitelná síla pudu sebezáchovy a láska k životu. Ví, že její energie vědomí je nesmrtelné, neboť láska jako boží energie je nesmrtelná, a proto ona sama jako vesmírná energie vědomí hmoty přese všechno, svítí! Svítí svým záměrem žít a nadále růst! A tak se zárodečná buňka dál prokousává v pokračování svého života ponořená v kyselém prostředí. Kyselé prostředí se utváří neustálým stresem, strachem a nechtěností. Kyselé prostředí naleptává vnitřek jádra i venkovní plášť buňky. Buňka musí vynaložit nemalé úsilí k obnovování svého jádra i pláště, a tak naplno ke svému růstu využívá vlastní vesmírnou energii vědomí ducha, vlastní sílu lásky, založenou na individuálním vývoji.

Díky nepřerušenému napojení na mého Ezaiáše přes světelné vlákno, mi dále vnitřní vizí ukazuje: „Na fyzické rovině kyselé prostředí buněčnou strukturu vyčerpává. Neustálá obnova a regenerace má vliv na její celkový růst. A růst nechtěné zárodečné buňky z tohoto důvodu je zpomalován a nebo je nedostatečný….Energie ducha vědomí v podobě světelné částice boží lásky, síly vůle žít a pudu sebezáchovy pomáhají buňce s jejím postupným růstem a vrství se.“ A Ezaiáš mi ukazuje jak vrstvení vypadá. Popsat podrobně tento proces je tak trochu oříškem, a proto bych to přirovnala k pěně do koupele. Když nalijeme do nádoby tekutinu / pěnu, a pak přiléváme vodu, tak pěna do koupele vytváří bublinky, které se na sebe vrství. Tím pěna do koupele narůstá. U růstu buněk tou tekutinou / pěnou do koupele je energie ducha vědomí. Naše síla vůle žít a světlo boží lásky – to je vnitřek bublinky, její motor, který vytváří samotný růst.

“Každý z nás má v sobě moc lásky. Tato moc lásky je světlo. Světlo je energie, které je složené z eontin. Těmto eontinám někdo říká prána. Prána je světelná hmota. Světelná hmota je součástí všeho. Světelnou hmotu můžeme ovládat myšlenkami. Myšlenka je složená z prány, a proto si sami utváříme vlastní život.“

Fyzický růst buňky přes její pud sebezáchovy dál pokračuje. Buňka se dělí, rozrůstá se díky vrstvení a postupuje ve svém vývoji do další etapy… „Dělení buňky je biochemický pochod vlastního rozmnožování. Z buněk se postupně tvoří stavební základ pro samostatnou existenci a vrstvením prorůstá tvar buňky do tvaru embrya. Embryo se zachytává na sliznici pomocí malých chapadýlek, kterým se říká kliky. Kliky prorůstají do sliznice, a ty se rozrůstají do další fáze, do zárodečných listů. A ze zárodečných listů začínají vznikat jednotlivé orgány. Vrstvením buněčné struktury embrya se vytváří páteř a vytvořením páteře vývojově embryo přechází do stádia plodu. Embryo od plodu rozeznáváme vytvořením páteřního skeletu.“ Dodává při vizi Ezaiáš.

„U postupu růstu u jednotlivých orgánů dochází vlivem kyselého prostředí k vývojovým anomáliím. Anomálie znamená odchylku od normálu, ale také výjimečnost! Když se buňka vrství, tak při procesu vrstvení se do nechtěné buňky ukládají odchylky. Takže vývojová anomálie určitého orgánu je důsledkem porušeného vývoje organismu. Na vzniku anomálií se podílí i mnoho jiných faktorů. A příčinou dalších potíží a odchylek od normálního vývojového růstu různých částí plodu je nespočetné množství. Takže se může stát, že se vytvoří odchylka od normálu i u buňky chtěné; s ohledem na její vlastní paměť, karmu, osud, životní prostředí.“

Množství všech faktorů mi Ezaiáš ukazuje tak, jako když se rychle prolistují stránky obsažené v silné knize. Při prolistovávání stránek trpělivě vysvětluje: „K výjimečnosti plodu dochází díky uvědomění duše. Uvědomění duše je měřitelné. Duše jako energetické pole zaznamenává záznam všech změn.”

„Vývojově na fyzické rovině při samotném oplodnění energetický záznam určí počet chromozomů skrze předání rodiči, kdy se geneticky předává otisk z generace na generaci. Chromozomy jsou částice, které v sobě nesou a zároveň obsahují genetický kód. Tyto kódy obsahují a jsou nositeli vlastních genetických informací. Tyto informace určují rozsah a původ jedincova vývoje. Kódy jsou složené jako koncept. Je přesně dané složení chromozomů i jejich počet, návrh i osnova vetkaná do osudu člověka jako vlastní poznání, jako vložené světlo. Koncept týkající se počtu chromozomů je pak ohledně vývoje buňky neměnný, jelikož je vše před zrozením zárodečné buňky již určené! Toto určení je na fyzické rovině obsaženo v jádře buněčného vědomí světla.”

Ezaiáš, můj učitel z hvězd, pro nás doplňuje:„Tělo s duší se vzájemně učí spolupráci. K určité duši se potřebuje jasně dané tělo. A toto vše a tato spolupráce má pod drobnohledem nastavená osudová předurčenost a karmické zadání. Karmické zadání rodu a rodových linií předané jako světelný otisk, se předává počtem předaných chromozomů z linie žen a počtem předaných chromozomů z linie mužů do zárodečné buňky jako záznam rodové zátěže a osudu. Zárodečná buňka je nositelem a pokračovatelem všech těchto informací, které na ní budou mít vliv po celý její život. Předurčenost člověka přes předání informací počtem chromozomů a světelného otisku, určuje celkový vývoj zárodečné buňky i vývojový duchovní a duševní stupeň,který předznamenává osobní rozvoj jednotlivce jako jeho zkušenost. Počet chromozomů je přenašečem informací, které nesou osudovou osnovu. Osudová osnova znamená předurčenost. Rozvoj člověka probíhá jak po fyzické stránce, tak i po stránce duchovní, duševní, emoční i inteligenční, a někdy rozvoj počítá i s tím, že se v určitém věku člověk přestane vyvíjet a růst. Ale i naopak, že se bude rozvíjet tzv. skokovými fázemi! Skoková fáze je fáze založená na šoku. Když prožijeme nervový šok, pak chromozomy v těle se seřadí zcela jinak!“ A při výkladu mi Ezaiáš ukazuje, jak se jejich pořadí nejprve promísí, a pak se znova vše seskládá do jiné osnovy!

„Tato fáze se nazývá posttraumatický syndrom a je provázen v těle biochemicky. Posttraumatický syndrom v návaznosti na biochemii je reakcí organismu na závažný stres. Mohou za sebou následovat i opakovaně tzv. úlekové reakce podle prostředí, kde se nacházíme. Tyto úlekové reakce mají na vývoj velký emoční vliv a utvářejí psychiku embria!! A toto vše je silně provázané s nervovou soustavou. Nervová soustava přenáší vzruchy do celého organismu. Čím vyšší je citlivost nervových vláken, tím vzrůstá vnitřní napětí a slábne odolnost na stres. To má za následek vnitřní nervozitu, kterou mi nazýváme hyperaktivita. Hyperaktivita je nervová slabost. A tato nervová slabost má vliv na nervovou soustavu, která určuje naší duševní pohodu. Nervová slabost je v podstatě energickým signálem nedostatečnosti nervového systému. Proto duševní pohoda má velký vliv na fyzické zdraví. Při nedostatečnosti a malé odolnosti nervové soustavy na stres, se pak vzruchy přenáší po celé nervové soustavě, kam patří soustava žláz s vnitřní sekrecí, smyslové orgány, rozmnožovací orgány, páteřní mícha a mozek. Vnitřní orgány jsou pak bombardovány psychickou nepohodou, a tak vzniká celková hormonální nedostatečnost a oslabení funkcí všech orgánů. Z tohoto důvodu se předurčený rozvoj člověka může v jakékoliv jeho vývojové části zastavit. Nejenže se může zastavit na fyzické rovině, při vývoji a růstu vnitřních orgánů, růstu páteře, hlavy, těla a končetin, ale může se pozastavit v rovině duševní, spirituální, rovině emoční, empatické, inteligenční.“ A tak, abych kompletně vše lépe pochopila a pro nás informace zapsala, Ezaiáš mě pomocí vizí ukazuje průběh a děj týkající se nervových vzruchů. „Biochemické vzruchy vytváří magneto-elektrické výboje. Tím v buňce dochází k elektrickým výbojům, které se chovají jako při bouřce blesk, který zasáhne rozvodnou skříňku. Aby se předešlo vyhoření buňky i vyhoření vnitřního jádra buňky, každá buňka kvůli výboji nastavuje energetické bloky, které jejímu vyhoření zabraňují! Tyto bloky jsou tvořeny světelnými vlákny, které odvádí elektrické přepětí do obvodu pláště buňky, a to způsobuje barevnou duhu. Barevná duha každé jednotlivé buňky jednotlivého orgánu se propojí, a to vytváří energetický barevný obal každého orgánu, který pak určitým způsobem vyzařuje do svého okolí. Tomuto vyzařování se říká magnetismus. Vyzařování každého orgánu pomáhá citlivým lidem v komunikaci, kdy oni umí tento magnetismus zachytit, vidět, popsat i určit dostatečnost či nedostatečnost energie v jednotlivém orgánu. A tak citliví jedinci toto vyzařování buď vidí, nebo cítí, anebo slyší. Je to měřitelné pole vědomí a samotné vyzařování je přenašečem informací. Každá informace o našem zdraví má v sobě částice světla, vlastní pole vědomí a citliví jedinci umí s těmito částicemi světla komunikovat, a komunikace probíhá mezi člověkem a orgánem právě na bázi světla, neboť samotné světlo je informace.”

„Množství světla má rozhodující vliv na naše zdraví. Když je vyzařovaného světla z orgánu málo, pak je zapotřebí orgán posílit a přidat frekvenci světla. (Frekvencí světla je míněna schopnost průniku světla překážkami – bloky). A citliví lidé jsou tzv. prostředníky na předávání světla. A tak léčitelé neléčí, ale nastavují rovnováhu světla v organismu. Vyrovnávají. A harmonizují.

Zdraví lze určit i vibračním zvukem. Reakce na podněty zvenčí vytváří další strukturální osnovu. A tato osnova v sobě nese informace týkající se našeho zdraví a samotné zdraví se skládá jako koncept, jako hudební skladba. Hudební osnova ve skladbě určuje rytmus i zvukový tvar. Proto k harmonizaci zdraví někteří lidé používají zvuk mís či zvonů nebo meditační zvonky, meditační hudbu či hlas.”

„A Ezaiáši, prosím, vysvětli nám, co je to vibrace?“

„Vibrace je chvění. Chvěním se vyvolává zvuk. Vyvolaný zvuk určuje sílu kmitočtu. Kmitočet šíří kolem sebe energetickou vlnu. Vlna nese kmitočet, chvění a zvuk, a toto společně určuje vlastní vibraci. Proto je vibrace měřitelná.

A další možností, kde se nachází vibrační informace, je vibrace zdraví. Nositelem vibrací zdraví jsou léčivé rostliny. Když vibrační zvuk našeho těla rezonuje s léčivou rostlinou, při požití této rostliny se v nás uhladí rozvibrovaná zvuková vibrace, která by nás jinak vedla do nemoci. Samotná nemoc je ve své podstatě dílo nepomoci si rychle prožité vibrační otřesy ze šoků pozastavit, a následně zcela zastavit. Tyto vibrační emoční otřesy ochlazují naše celé tělo, protože se pomocí otřesů otevírají póry na kůži, a těmito otevřenými póry do těla vniká chlad z vnějšího prostředí. Proto je potřeba dát tělo do klidu a tepla a počkat, až se opět póry zatáhnou, až se tělo prohřeje, a tím se dá zpět do harmonizace.“ Vysvětluje pro nás hvězdný učitel.

„I páteř, páteřní mícha a páteřní kůstky,“ pokračuje ve vyprávění příběhu Ezaiáš, „jsou nositeli a přenašeči informací, a celkově páteř jako orgán nám funguje jako naše rozvodná skříňka. Veškerá citová utrpení a strádání a vnímání jakékoliv nepohody, při růstu plodu, se ukládá do kostních buněk jako nerovnováha. Tím se vytváří celkové oslabení kostí. Tato nerovnováha funguje jako elektrické výboje. A tyto výboje narušují proces vrstvení, kdy při vrstvení do každé utvořené vrstvy v důsledku výbojů se uloží málo světla. Ve své budoucnosti pak můžeme trpět různými onemocněními, např. výrůstky, lámáním kostí, nebo i leukémií. Leukémie je onemocnění vycházející z kostní dřeně a krve. Kostní dřeň můžeme přirovnat k vnitřku stromu a krev k míze. Pod kůrou stromu se nachází dřevo. A když je dřevo napadené škůdci, pak toto dřevo má v sobě dírky a od škůdců vytvořené cestičky. A podobné je to i u člověka s leukémií. Kost je různě na ploše i uvnitř narušená, je narušená celá kostní struktura, která trpí vlastní nedosta- tečností. Léčba narušené kosti spočívá v ozařování, aby se neviditelní škůdci odstranily, a tím se mohla znovu samouzdravovacím procesem zacelit celá kost. A těmi škůdci jsou bakterie obsažené v krvi, tkáni, v kosti a dřeni.“

Bakterie se vytvořily kyselým prostředím, prostředím bez světla. Prostředí bez světla vytváří předpoklady pro rozpad. Můžeme si vše představit jako vnitřek kompostu. Kompost je tvořen z biologického odpadu. V uzavřené nádobě, bez přísunu světla, začíná proces množení buněk na bázi chemické reakce sirovodíku. A sirovodík právě pochází z kyselého prostředí.

Přesto lidské tělo má vlastní samouzdravovací mechanismus, jelikož každá buňka má své vědomí. Tímto vědomím je světelná částice obsažená v jádru buňky, kde sídlí síla ducha či-li síla boží lásky s pudem sebezáchovy. A pud sebezáchovy stále velí přežít! Fyzická těla mají také složku duchovní, na kterou se lze napojit a s každým orgánem můžete navázat komunikaci, protože složka duchovní se skládá z duševních částí. Duševní části jsou nositely světelného spektra obsaženého ve vašich vnitřních orgánech.“

A Ezaiáš dál trpělivě vysvětluje: „Světelné spektrum se rozlišuje vyzařovanou barvou, a každá barva je nositelem informační /vibrační osnovy. Vibrační osnova dává předpoklady k tělesnému vývoji. Když v duchovní složce chybí některá barva z barevného spektra, lze ji nahradit smícháním několika barev. Ale konkrétní barva tím i tak zastoupená nebude. Je to jen náhrada na konkrétní řešení. Proto jen vy sami máte možnost zasahovat přímo do svého osudu (do své barvy). To znamená, že máte-li v osudu jakoukoliv zdravotní nepřízeň, lze toto vyřešit cestou náhradní. Např. cestou operativní. Orgán, který nemá svojí správnou funkci, tudíž se již nevyvíjí do zdraví, si necháte vyjmout, nebo nějak upravit či podložit, zpevnit anebo nahradit celý dysfunkční orgán, jen abyste si udrželi jakkoliv nadále svoje zdraví. Proto je potřeba v případě ohrožení zdraví a života, správně se rozhodnout!! Neboť toto vše určuje váš vývoj fyzického těla založeného na sebelásce…Síla buněčného světla založené na sebelásce silně ovlivňuje naše zdraví, karmu i osud!”

„Dobře Ezaiáši, a teď Tě poprosím o odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi duševní a duchovní složkou? Můžeš mi to podrobně vysvětlit, abych se v tom lépe orientovala?“ Ptám se milého mimozemšťana.

„Představ si duši jako jednu železnou kuličku v ložisku z kola. Kolo je světelný zdroj, ložisko je duch/spirituální složka. Duch má uvnitř schovanou nejednu železnou kuličku – čili části duše. Jedna železná kulička je jedna součást ložiska celého kola. Každá část má uvnitř sebe informaci z jednoho prožitého života.

Čím více kuliček tvoří ložisko, tím více je v ložisku obsažených informací. Některé nepříjemné informace z jednoho minulého života chceme zapomenout, protože tam chybí láska… Protože tam chybí láska, tak nás to bolí. Protože nás to bolí, toužíme bolest potlačit. Jenže tak potlačíme tuto železnou kuličku v ložisku celého kola. Když nebereme na vědomí tuto jedinou bolavou kuličku, pak to neznamená, že by v soukolí neexistovala. Ona tam je, jen jí mentálně ignorujeme. A když jí ignorujeme, tj. že jí nedáváme žádnou lásku, postupem doby jí napadne koroze. Koroze má za následek špatnou funkci celého soukolí. Záchranou je, že se na tuto kuličku bez lásky znovu rozpomeneme že jí tam vůbec máme a zaměříme na ní pozornost tím, že jí začneme mít rádi! A tudíž pochopíme, že díky ní máme zkušenosti, a že jsme dospěli! Tím uzdravíte celé soukolí, či-li všechny části obsažené ve všech rovinách na všech úrovních.“

„Ezaiáši, chci se vrátit k tématu fyzického zdraví. A tak by mě zajímalo, když se vrátím o kousek zpět ve Tvém vyprávění, co znamená proces ozařování, a co se v tomto procesu děje se všemi buňkami? Mohl bys mě to jako laikovi vysvětlit?“ Vracím se touto otázkou k tématu jednoho léčebného postupu, a pozorně naslouchám.“

„Při ozařování nadměrné množství záření vám poškozuje zdraví. Proto prospěšným pro vaše zdraví by byl postup fermentace. Fermentace je biotechnologický proces. Mikroorganismy pomocí fermentace, což znamená přetvoření pomocí mikroorganismů na jiné látky, by šetrně změnily vnitřní kyselé prostředí na prostředí, které by vytvořilo nové podmínky k uzdravování. Na fyzické rovině vaše zdraví ovlivňuje ale ještě jeden poznatek. Hlavní úlohu u každého jednotlivce řídí jeho jedinečnost. A tou jedinečností je genetika. Fyzický život je pokračovatelem vašich předků a rodových linií. Rodová linie mužů a rodová linie žen. A právě zde hraje roli genetické dědictví. Dědictví po předcích je přenášeno jako buněčná světelná informace. Tuto buněčnou informaci si stahujete kvůli poznatkům, aby mohl být pochopen život do hlubších hloubek. A tak i přesto, že genetika vám určuje zdraví, máte možnost některé negativní projevy zmírnit. Zmírnit dopad genetického otisku, který je vycházející ze složení chromozomů, DNA, RNA, vám vytváří mnoho myšlenkových forem. A myšlenkové formy vždy vytváří multidimenzionální biopole a toto biopole utváří vlastní magnetismus. Proto na posílení zdraví můžete promlouvat ke svým buňkám a ke svému mozku, a tímto způsobem si vědomě měnit svojí představu ke svému tělu! Když totiž zaměříte vědomě svojí pozornost na svoje buňky, vaší láskyplnou pozorností se začnou buňky měnit!! A to je kvantová fyzika. Protože fyzika je vibrace a vaší pozitivní pozorností vibrace buňky si vědomě změníte tak, že si změníte kmitočet na vyšší vibraci, kterou vyzáříte ze srdce, když se na svoje tělo podíváte láskyplnýma očima a že se na sebe usmějete! Mysl totiž podléhá určitým zákonům a bývá naplněná různými frekvencemi. A protože máte vlastní možnost výběru a volbu rozhodnutí, můžete si ve svém životě okusit i odvrácenou stranu. A blokem pozitivních energií jsou negativní myšlenkové energie.

Negativní energie je tzv. pojem. A tím pojmem je negativní představa a iluze. Negativní energie k vám ve skutečnosti nepatří! Negativní energie je pichlavá, která na vás útočí, narušuje vám vaší auru, narušuje vám buněčný obal a uvnitř vás v buňkách utváří kyselé prostředí. A protože jste se rozhodli uvěřit negativním myšlenkám a přesunuli je do stavu ne- moci, vytvořili jste negativní stav, např. z důvodu, že nějakou situaci jsem nezvládl/a přijmout. A tyto vlivy určují frekvenci, jakým způsobem se tělo má chovat, jaké látky má vyrábět i jak má fungovat. A když se rozhodnete svoje biopole očistit od těchto nánosů, tak odebíráním těchto nečistých energií vždy velmi bolí. Protože každé utrpení znamená „pád“ člověka. A tak při čištění od energetických nánosů to cítíte jako tuhost, která se trháním odlupuje, a proto to bolí…A z tohoto důvodu v budoucnu již nikdo z vás přece trpět nechce! A tak můžete do svého života přijmout nový stav…“

Ezaiáš nám radí: „Přijmout nový stav znamená nově se postavit k životu. Vytvořit si máme v sobě nový obrazec takzvaného omlazování. Novým kódem omlazování je úsměv. Úsměv jako dar! Když sami sebe takto každý den obdarujeme, toto nové energetické pole na nás začne pozitivně působit a začne vibrovat laskavěji, v míru a v lásce. Bude to náš nový pocit, který se projeví uvnitř v naší mysli, v našich molekulech, ale i navenek a dokonce bude zasahovat do našeho životního prostoru! Když si každý den vytvoříme úsměv jako dar, skončí stav beznaděje, bolesti a temna. Bolest je totiž projevem temna a temného vibračního pole, které svými procesy vytváří a působí na naší tvorbu, vědomí, ale vytváří i karmické a osudové zápisy do naší Akáši, protože bolest si udržuje pouto se spojením s nevděkem, vinou a proviněním. Všichni již víme, že negativní myšlenky jsou druhem „poruchy“. Ale tyto vlivy si můžeme přirovnat k inteligenci vytvářející naše stavy žití. Myšlenková forma, kterou jsme si z různých situací špatně vysvětlili, se vždy ukládají do našeho biopole. A když se rozhodneme tyto nánosy si vyčistit, pak u toho trpíme. Trpíme ale proto, abychom se přesunuli do světla!! A abychom se posunuli do světla, na vyšší stupeň porozumnění a nového vnímání, máme se zaměřovat pouze na duchovní podstatu. Duchovní podstatou je buněčné světlo. Světlo obsažené v každé buňce naší pozorností začne růst. A toto světlo nám vytvoří nový vhled a novou představu o nás. Proto slyšíme všude kolem sebe, že jsme tvůrci. A to je kvantová mechanika!

„Avšak kvůli genetice také trpíte. Gene rovná se genom. To znamená, že vás ovlivňuje obsah a počet chromozomů. Počet chromozomů určuje a nastavuje uvnitř prostředí, které je ovlivněno vytvářením enzymů.Tyto věci se nedají bohužel, když jste se již narodili, ovlivnit. Nezbývá vám než je přijmout za své jako danou a neměnou součást svého života. A tady vám může pomoci genomika. A tak i po analýze vám nezbývá, než se s daností naučit žít. Proto každý jedinec si nosí vlastní složení PH. A to, co pomáhá jednomu, nezabírá u druhého.“

Učitel z hvězd nám také říká: „A proto – když se rozhodnete podstoupit na fyzické rovině operativní zákrok kvůli vyndání něčeho, co už neslouží vašemu zdraví, takto se přesouváte na pozitivní stranu. Na pozitivní cestu, na cestu zdraví. A když se rozhodnete, že si svoje zdraví také posílíte spirituálně a budete promlouvat ke svému mozku, alespoň si změníte kolem sebe svoje vyzařování. A to vytvoří biotechnologicky a kvantově u vás nový proces! Toto pole pozitivně do budoucna ovlivní vaše struktury, které se projeví jako nové bioenergoinformační pole. Tak se propojíte se svým zdravím celistvě. Ale abyste dospěli k tomuto tvoření, je potřeba jedna zásadní věc – žít každodenně spirituálně. To znamená udržovat se v pozitivních energiích vlastního biopole a žít si svůj úsměv jako dar.

Podpořit si spirituální proces můžete také vírou a prosením. Poprosíte si vaše tělo, vaše vnitřní orgány, buňky a poprosíte si váš mozek, aby nastavily nový stav klidu a míru; prosíte svého Anděla Strážného, který má na starost vaší duši, aby vám pomohl žít v uvolnění, prosíte Matku Zemi za ochranu a živobytí, prosíte Krista, který má na starost vaše tělo a prosíte nebeského Otce za podporu a finanční ochranu.”

A máme si též děkovat! Máme děkovat svým předkům a svému rodu za vše, co jsme získali. Za dary které máme. Děkováním a prošením se ubezpečujeme, že si vytváříme nové energetické pole. Každý stav má svoje pole. Vlastní stav pole má i jádro rodu, do kterého jsme se narodily, a které na nás také vysílá neustále nějaký stav. Když pole rodu je založené na boji, např. o materiální statky, pak je tam lpění. Lpění na majetku u pokračovatelů rodu vytváří chamtivost, lakomství, závist, nevděk a pýchu, a tak spiritualita rodu na sobě má šmouhy. A to potomci mají uložené v buňkách aniž by o tom věděli, ale i tak to přináší odezvu. Je to ozvěna, která má svojí frekvenci. A to má vliv na biopole, psychiku a život. A biopole zpětnou vazbou ovlivňuje naše DNA; protože tato energie má svojí inteligenci.

A proto mi nemáme ve svém životě o nic bojovat! Protože bojová inteligence nevytváří láskyplné pole. To, co ovlivňuje naší duchovní podstatu, je láska! A proto se máme propojovat pouze s touto inteligencí. To má být náš nový směr!! Máme možnost si sami jemně vylaďovat svoje vnímání a dávat si život dohromady tak, aby nám to vytvářelo pouze pozitivní obrazec, abychom se podporovali v žití každodenní spirituality a vnitřně si vytvářeli stav uvolnění. Stav uvolnění je stav hlubokého míru v nás. Vnitřní stav uvolnění je život bez boje, rozčilování, ovládání, lpění a manipulace. Respekt, tolerance a vnitřní stav nadhledu nám bude stále obnovovat náš nový obrazec. A pak budeme následovat další fázi – budeme se každodenně propojovat se svojí duchovní podstatou. Pak uvidíme v každém jedinci jen tu jeho duchovní podstatu. A soucit v nás vytvoří zcela nový vjem! Už budeme mít úplně odlišné reakce!! Budeme – nereagovat. A budeme nereagovat na strachy i na jakékoliv negativní události, protože budeme vědět, že máme každý sám svoje spirituální vedení. Mít spirituální vedení znamená chápat vnitřní smysl. Vědět, že vše nás vede k novému porozumění na různých úrovní vnímání. Až se naučíme propojovávat se nejen se svojí duchovní podstatou, ale i s duchovní podstatou druhých lidí, budeme překvapení sami nad sebou, až zjistíme, že fungujeme už zcela jinak než dřív. A budou to fakta!! Budou to naše nové kódy vlastního žití a života. Přenastavení do soucitu nám bude samovolně prodlužovat náš život, neboť to je naše nová budoucnost a laskavá změna DNA. Nový obrazec omlazování DNA nás vnitřně vždy podrží, protože při každé nepohodě řekneme svému mozku a své duchovní podstatě: “Odstraň přepětí“. A takto se žije nová realita.

„…Začínáme žít nový stav uvolnění díky informacím. A Merkabě. Toto slovo v sobě nese informaci molekul. Molekuly před tím „jely“ na otisku, který byl nějak vybočený. A teď již máme návod na nový otisk, a podle něho „jedeme nově“ skrze propojování se se svojí duchovní podstatou a podle Merkaby. Víme, že láska je boží energie. A boží energie se skládá ze světelného planktonu. Když tento plankton září, tím se kolem nás utváří nový magnetismus. Nový magnetismus vytváří novou přitažlivost. Je to magnetismus multidimenzionální biologie. A pak nás něco přitahuje, a my ani nevíme co to je! Jen pocitově vnímáme, že je nám krásně. A když je nám krásně, naše buňky nasávají světlo. Tímto procesem vzniká rychlé zotavování.

Jinou formou spirituálního uzdravování je možnost nechat se uzdravovat tzv. prostředníkem. A kdo to je? Prostředník je člověk, který má dar předávání energií vysokovibračního světla a skrze takového člověka energie proudí bez zábran. Vysokovibrační světlo umí rozpouštět energetické bloky na všech rovinách a úrovních, které člověka obklopují, a překážky vytvořené nízkými energiemi se působením světla rozpadají.

Když je nějaký člověk, který je v nepohodě, a pak těmito léčivými energiemi obklopen, můžeme spatřit, jak od jeho duchovní podstaty se šíří záře. Tato záře má vysokofrekvenční světelnou strukturu v podobě paprsku nebo paprsků.“

“A jak to vše vypadá ve spirituální rovině, Ezaiáši?“

„Člověk prostředník vnímá srdeční čakrou moře lásky. Je otevřený a důvěřuje. Život vidí všemi smysly. A takového člověka mi vidíme tak, jako když vy se díváte na aktivní sopku. Sopečná láva vystřikuje do výšky a – člověk se koupe ve vlastní energii. Je to něco nádherného!! Když je takový člověk aktivován, tak druhý člověk u aktivního člověka v jeho blízkosti je omýván proudy léčivých energií a nechce od něj odejít, protože se vedle takového člověka cítí velice dobře.“

„A jakým způsobem je člověk prostředník zaktivován?“ Ptám se zvědavě.

„Když před narozením budoucího prostředníka jeho duše souhlasí se svojí aktivací, pak po narození se začíná škola tréninku. Vlastní duchovní vědomí vás zkouší ve vytrvalosti a disciplíně. Musíte obstát v různých složitých zkouškách a v psychické nezdolnosti milovat život ať je sebesložitější. Když je vynakládáno pozitivní myšlenkové úsilí, pak psychická síla vás nikdy neopustí. Je dobré vědět, že jak každý člověk září, tak je přitahován ke svému vyzářenému světlu a ke svému magnetismu; a to následně přitahuje svou frekvencí okolnosti, prostředí, lidi. Postupně začnete chápat, že vědomí má vliv nad fyzičnem. I toto chápání a uvědomění provází váš duchovní vývoj. A protože vědomí je vibračně nad fyzickým tělem, proto má schopnost měnit situace. Je to vnitřní bůh ve vás, je to to světlo, které vše mění a vy to máte na sobě cítit!! Cítit změnu svých vnitřních pochodů a stavů – to je ukazatel toho, že vám to funguje.”

„Člověk, který je duchovně dozrálý, tepe na nové frekvenci vnímání a jeho vědomí svět pozoruje třetím okem. Mysl má vize a dívá se skrze hmotu. Hmota má své nižší vyzařování a tudíž má nižší frekvenci kmitočtu, a proto mysl vidí do vnitřku hmoty, kde vidí jednotlivé buňky, molekuly, částice. A je to ezoterické. A ezoterické vhledy umí odhalit tajemství, které hmotný přístroj nezaznamená, protože to neumí!

Světelné částice jsou svojí podstatou tvořivé a je to bůh, který tvoří obrazy, anebo můžete spatřit i jiné světy, bytosti, duchy, světelný plankton. A váš posun v ezoterice vám umožňuje vidět i bakterie, viry a nebo parazity, které jiní lidé mohou spatřit pouze pod mikroskopem.

Duchovně zralý člověk má možnost rozhodnout se díky vlastnímu růstu co si přeje; ale jen bůh to zařídí; a nebo nezařídí, protože jen on ví, zda jste již připraveni nahlédnout k němu za závoj… A je jedno, kolik pozemských roků máte za sebou, jelikož je to o vzestupu vaší duše a o přijetí boha uvnitř své každičké buňky.“

„….Dospěli jste k jádru věci, že máte šanci se za každých okolností zdokonalovat; a máte možnost vědomě si měnit myšlenky, postoje, návyky, programy a svá přání. Jste TVŮRCI LÁSKY a vše je založené na vibraci lásky. A láska je magnetismus! Magnetismus multidimenzionální biologie – to je to jádro věci!!

Proto nikdy nechtějte jít proti životu. Protože pak vstoupí do vašeho života karma, a v tu chvíli ztrácíte svobodu volby a rozhodnutí.

A osud vám do života vstupuje jenom proto, abyste hledali novou životní cestu. Cestu lásky a harmonie.

Láska jako světelná síla je všudypřítomná, je to bůh ve vás, okolo vás i ve všem. Vše co nás vede, co všechny vede na boží cestu, je láska. Láska propojuje každou duši a každičké lidské tělo s buňkami v jeden vyvážený celek. A díky tomu vy získáváte multidimenzionalitu.

A ten, kdo se zajímá o své vjemy a pocity a vnímání, a klade si otázky ve vnitřním dialogu o smyslu svého života a pravdy a propojuje se s vlastní duší, ten stoupá po duchovní cestě, stává se celistvým a podporuje se ve svém zdraví a ve své lásce sám k sobě, a tak si prodlužuje pobyt na planetě Zemi!!

A pro tato poznání byly napsány UFO VÉDY týkající se úžasného dobrodružsví života…

A to je konec příběhu tajemství života…“

„Děkuji Ti milý Ezaiáši, náš učiteli z hvězd. A děkuji za nás všechny, kteří jsme mohli být u Tvého vyprávění. Naviděnou!!

P.S.: A také se moc těšíme na knihu, která se nyní připravuje. Díky!!