ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

Poselství a vzkazy

ROK 2018 – VZKAZ OD ANDĚLŮ + KARET

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA PROSINEC 2018 (jen pro ty, kteří čtou tyto stránky):

ANDĚL CHARUEL nás objímá: ZVLÁDLS TO. JSI PŘIPRAVEN NA DALŠÍ RŮST… A ZAŽÍVAT MŮŽEŠ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH LÁSKU BOHA.

ANDĚL CHARUEL – má barvu temně fialovou. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, přivolej ho s prosbou, aby Tě objal svými mohutnými křídly, abys měl odvahu lásku boha pocítit!

Anděl Charuel je pod vysokou vibrací. Vše v hlubinách je již očištěné.

Čistá spiritualita nám pomáhá uvědomit si svoje odlišnosti. Jsme individuální osobnosti s vlastní jiskrou a intuicí, vlastní silou lásky, a přece propojeni!

Přijímáním sebe sama a přijetí uzdravení skrze boží lásku, transformuji vlastní osobnost.

Změnou přístupu k sobě a pochopením vlastní spirituální moci je novým vibračním růstem.

Karty: ZÍSKÁNÍ ROVNOVÁHY, SKŘÍTCI, VLÍDNÁ ZAHRADNICE, PROMĚNA

Zavolej tohoto Anděla chceš-li, aby pro tebe otevřel vchod do nového; objevuj tajemství… že ty sám jsi Anděl!!

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA LISTOPAD 2018

ANDĚL BURCIEL přináší poselství: AŽ VYROSTEŠ, STANEŠ U BOHA.

ANDĚL BURCIEL – má barvu duhy. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, představ si duhový most.

Anděl Burciel je pod dvojitou vibrací 6. Dvakrát šestka v sobě nese zesílené energie osvobození od všech zátěží, polopravd. Mohly to být také sliby, přísahy, smlouvy a všechno, kde kdysi chyběla láska. Nyní se má nastolit harmonie. Je to záměrná změna.

Karty: ÚKLID DOMU, ZÁZRAČNÁ MODLITBA, POLE SNŮ

Na každém kroku nás provází Anděl Lásky.

Použij svojí svobodnou vůli ke změně do zralosti. Tento Anděl duhy ti pomůže přát si a přejít do nového vývoje. Je to Tvůj věrný přítel, který ti přináší poselství.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA ŘÍJEN 2018

ANDĚL CHOAWATRON nám velí: ÚSMĚVEM SE ŠÍŘÍ ZÁŘ! ROZTÁVÁ I TO, CO BY CHTĚLO ZŮSTAT ZAMRZLÉ.

ANDĚL CHOAWATRON – má barvu tmavě zelenou. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, představ si, že jsi na nádherném rozkvetlém ostrově.

Anděl Choawatron vysílá vibrace na vlastní věrnost. Květiny jsou rády věrné sami sobě, ví, že jejich osudem je potěšit svou vůní.

Mnoho sis vyzkoušel jak ti co funguje. Už víš, kam kráčíš. Jak to máš nastavené uvnitř a kolik lásky a vděčnosti v sobě máš, podle toho rozpoznáváš vlastní vibrace.

Karta: KLID, POCIT JISTOTY

Potřebuješ-li navýšit svůj pocit jistoty, je to snadné. Svým klidem, vnitřní pohodou, laskavostí a porozuměním navyšuješ kolem sebe své pole lásky. Když voníš svou vnitřní opravdovostí, vyplouvají tyto vibrace z niterných hlubin navenek.

Potřebuješ-li pomoc při vykouzlení samovolného úsměvu na tváři, zavolej si na pomoc tohoto Anděla. A on osloví všechny Anděly na tvojí pomoc, které právě potřebuješ.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA ZÁŘÍ 2018 

ANDĚL HISCHTAIL hlásá: STOJÍŠ PŘED NOVOU DUCHOVNÍ MAPOU.

ANDĚL HISCHTAIL– má barvu zlatou. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, nakresli si v duchu červené srdíčko a přes srdíčko veď zlatý opasek.

Anděl Hischtail je pod dvojitým vibračním číslem 7. Znamená to, že dvě sedmičky nás vedou k dokonalosti. Je to průkopnická spiritualita!

Pod touto vibrací se můžeš rozvíjet do hloubky i šířky zároveň. Můžeš používat tvůrčí sílu a duchovní činorodost na různé aktivity, jsou-li pro tebe významné, vzácné, ale i duchovní.

Karty: SAMOTA, CHRÁNIT POKLAD:

Potřebuješ-li získat odstup anebo nadhled, stáhni se do samoty. Medituj a komunikuj. K sobě lásku bez podmínek si ochraňuj a komunikací se propojuj do pocitu radosti! To je tvá pravá cesta.

Potřebuješ-li se udržet ve vyšší vibraci, kterou cítíš jako velikou vděčnost, tento Anděl ti s tím rád pomůže!

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA SRPEN 2018 

ANDĚL DEFRIEL nám předává prosbu: ODPUSŤ, KTERÝM MOUDROST CHYBÍ.

ANDĚL DEFRIEL – má bílou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, v mysli si zapal bílou svíci. Anebo se s ním spoj v duchu přes sametově bílou stuhu.

Anděl Defriel je pod vibrací karmy. Odpuštění sám sobě je pro tebe vysoký “levl” poznání. Jsi před vzestupem! Odpuštění je proces poznávání své hlubší moudrosti svého vlastního plánu.

Karty: HORA, DO NEZNÁMA: vyber si snadnou cestu. Zavři svojí minulost a už se tam nevracej.

Řekni si, že si otevíráš nové dveře poznání. Může to pro tebe být tvá první zkušenost vkročit do neznáma; do plánu své vlastní duše, avšak pouze po upřímném odpuštění sám sobě.

A věř, všechno nové ti bude jednou odhaleno!

Volej si na pomoc tohoto Anděla, aby sis mohl pozměnit svůj osud.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA ČERVENEC 2018

ANDĚL ZIKAEL nám radí: KDO CHCE POSTUPOVAT, VÍ CO CHCE!

ANDĚL ZIKAEL – má zlatou a fialovou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, řekni svému třetímu oku, ať se dívá odhodlaně!

Anděl Zikael je pod vibračním číslem čtyři a šest. Čtyřka je o tělu či-li buňkách a chemii; šestka znamená duchovní osvícení. Čtyřka a šestka nesou objevy, které máš možnost odhalit. Můžeš v sobě každý den vědomě vytvořit léčení skrze propojení obou dvou částí!

Po sečtení je tu desítka. Celkově desítka znamená – objev svůj talent v tom, že jsi se posunul od pozorovatele ke staviteli. Je to změna tvé životní síly! V tom je tvé vedení, tvá pravda, osvícení přinášející vylepšené uvědomění kým jsi.

Karty: VOLBA, JISKRA: požádej o znamení a měj otevřenou upřímnost sám k sobě. Jdi vpřed s optimismem, aby se jiskra rozhořela v plamen. Staň se tím, čím můžeš nebo máš anebo chceš být. Tvá změna je vedená přes vnitřní pravdu směrem do radosti. Tvůj život je energie vložená do tvých činností a činnost jsou tvé myšlenky. Dělej to, co tě naplňuje a nebo baví, i kdyby to byl prozatím tvůj koníček.

Popros tohoto Anděla, jestliže pro sebe potřebuješ nalézt hlubší vhled.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA ČERVEN 2018 

ANDĚL KRAIEL nám radí: BUĎ JAKO KRÁL, KTERÝ JE MOUDRÝ A SPRAVEDLIVÝ. VLÁDNI SI S LÁSKOU.

ANDĚL  KRAIEL– má jemně hnědou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, buď v tom rozhodný. Zavolej ho a buď trpělivý. Přichází z velké dálky.

Anděl Kraiel je pod vibračním číslem 14. Čtrnáctka je průkopnická, přináší úplně nové myšlenkové pojetí. Tato energie vyžaduje hrdinství. Nové energie jsou vedené íntuicí a silou srdce, a mění a zlepšují způsob uvědomění.

Karta: DRAČÍ DOUPĚ: jsi pod neustálou ochranou a vedením vyšší moci. Volá tě nová zkušenost, která prověří, aby sis sám zjistil, jakým způsobem si vládneš a měníš si co potřebuješ.

Rozprostři v sobě i kolem sebe vnitřní klid.

Potřebuješ-li podporu k získání ticha, zavolej tohoto Anděla a řekni mu, ať vstoupí.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA KVĚTEN 2018 :

ANDĚL ZIERAL nám předává: POHLEĎ NA OBZOR, JAKOU MÁ BARVU. TU, KTEROU UVIDÍŠ, JE BARVA TVÉHO VNITŘNÍHO ANDĚLA.

ANDĚL ZIERAL – má rudou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, vyčkej na západ slunce.

Dvě pětky působící jako pár jsou zesílené a spojují se, proto mají sílu uzdravovat.

Anděl Zieral je pod dvojitou vibrací 5. Dvě pětky jako dvě energie mají zesílenou vibraci léčivých energií, též tě vedou ke změnám tak, aby tvůj vnitřní Anděl s Andělem Zieralem vytvořily pár a propojily se!

Karta: ROZCHOD: rozejdi se myšlenkově se vším, kde není braní a dávání v jednotě. Rozplétej sám/sama sebe, aby přišlo narovnání. Až v rovnováze nastoupí tvá vnitřní spokojenost.

Láskyplným pohledem na sebe se ti mění buňky. Chceš-li být blíž k vyváženosti a sebeúctě, zavolej si tohoto Anděla, aby tě podpořil ve vibračních změnách, v rovnováze mužské a ženské energie a v propojení.

Potřebuješ-li, na pomoc si přivolej tohoto Anděla.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA DUBEN 2018

ANDĚL GEFRATON nám vzkazuje: PROPOJUJ SE S MATKOU ZEMÍ.

ANDĚL GEFRATON – má zelenou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, jdi do přírody.

Anděl Gefraton je pod vibračním číslem 13. Znamená to pro tebe, zda už se umíš udržet ve vyšších, růžových či zelených vibracích. Získávej nové přátele a spolupracuj.

Karta: ZÁCHRANA: můžeš být stále sám sebou kdekoliv a s kýmkoliv jsi. Bezpečí je místo, které máš v sobě. Rozvíjej své schopnosti, jsi láska!

Potřebuješ-li s tím pomoci, volej tohoto Anděla.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA BŘEZEN 2018 

ANDĚL FIEVAL nám vzkazuje: ZKUS SE PODÍVAT JINAK. PŮJČ SI OČI OD LÁSKY.

ANDĚL FIEVAL – má světle růžovou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, očekávej ho ve své radosti. Nalaď se na jemný humor a zábavu.

Anděl Fieval je pod vibračním číslem 6. Šestka je o rozumu a citu. Rozum tě vede k analýzám, cit tě zavede k osvícení. Chceš-li pokračovat k duchovní moudrosti, používej obě varianty.

Karta: ZÁZRAČNÁ MODLITBA: konej ve víře a obklop se růžovou barvou.

Všechna lidská srdce jednou rozkvetou. Je to cesta, kterou nelze minout.

Popros tohoto Anděla o vedení!

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA ÚNOR 2018

ANDĚL GERIABEL nám říká: VZDEJ SE OVLÁDÁNÍ. ŽIJ LÁSKU A MĚJ NA PAMĚTI, ŽE VŠE ZANECHÁ STOPU.

ANDĚL GERIABEL – má světle žlutou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, popros ho vroucně, ať k tobě přijde a řekni mu, že jsi na setkání s ním připraven.

Anděl Geriabel je pod vibračním číslem 13. Třináctka je o vyšším vnímání, ale též o tvém strachu.

Můžeme klouzat od jedné vibrace ke druhé vibraci, neboť nižší energie ovládání nás chce tahat dolů. Nehodnoť a spaluj všechnu nízkou vibraci. Budeš pak lépe komunikovat se svojí duší.

Karta DUCH MÍSTA: autenticita je esencí moci. Moc je Láska.

Odpovědí na tvojí otázku je uvolnit se a zbavit potřeby situaci řídit. Tvojí silou je autentičnost žití v lásce.

Popros tohoto Anděla, ať ti pomůže s osvobozením, a pak nalezením dětské hravosti. Žij nadšení.

 

ANDĚLSKÝ VZKAZ NA LEDEN 2018

ANDĚL SERAFIEL nám říká: PŘICHÁZÍŠ DO BODU SVÉ NEZÁVISLOSTI.

ANDĚL SERAFIEL – má modrou barvu. Chceš-li se na něj naladit a spojit se s ním, oslov ho jeho jménem.

Anděl Serafiel je pod vibračním číslem 10. Desítka podle karmické numerologie vede od změny, proměny a přes úpravy vnitřních postojů k samostatnosti, která nás dovede k nezávislosti. Je to pro nás nový začátek!

V kartách 10 značí naší vnímavost vůči možnostem, jaký směr si vytyčíme a který nám přinese více štěstí.

Karta AMULET: opravdové poučení v zaslouženou moudrost. K dosažení toho, co hledáte, máte v sobě všechno, co potřebujete.

Kdo si přeje zažívat nezávislost nového smyslu života, radost skrze tvoření a otevření se světu, propojuj se s tímto modrým Andělem.

 

ZVLÁŠTNÍ ÚKAZ NA OBLOZE 

  • odkaz na stránky:  Zveřejněno 29.7.2016 a převzato

http://svobodnenoviny.eu/zamestnanci-letiste-natocili-neuveritelny-a-zahadny-jev-nad-pristavaci-drahou/

Zaměstnanci letiště natočili neuvěřitelný a záhadný jev nad přistávací dráhou

 

 

7. 6. 2014

  • Tento úkaz na obloze byl před čtyřmi lety.

    DUHOVÝ OBRÁZEK

  • Autorkou fotografie je Martina L. a Štěpánka G.

     

 

abychom porozuměli všem lidem –
ZÁKON VÝVOJE
Nebeský tatínku, prosím, můžu se ptát?

Můžu informace o zákonu vývoje znát?

Mohl bys mě sdělit podrobnosti?

A ty potom dát do souvislosti?

Co důležitého bychom neměli přehlížet?

Jakým způsobem pak na vše nahlížet?

Čeho konkrétně se zákon vývoje týká?

V čem osobním se nás dotýká?

Jaké je zde uspořádání?
Co nám ve vývoji také brání?

Proč porozumět něčemu nejprve musíme?

Jak se pak správně zařadíme?

Kde zákon vývoje také probíhá?
Do jaké oblasti se nám vše prolíná?

Vím, mnoho otázek jsem Ti položila,

abych všemu dobře rozuměla, a tak dobře žila.

Téma je to hodně složité,
proto – co je zde vše logicky zákonité?

…. Má drahá, pečlivě mě naslouchej

a zapisuj si tento děj.

Když zákon vývoje v dávných dobách jsem vytvořil,
pro Bytost jako Dar i ponaučení jsem jí naložil.

Vývoj znamená postup od konce do začátku,

zdá se, že vše je jakoby poskládané pozpátku.
Takto jsem mnohé lidi zmátl,

neb oni mysleli, že jsem vše spletl.

Ale to byl můj záměr tajný,

aby si mysleli, že vše je marný.
Nejdřív si Bytost myslela, že je bezchybná,

neměla žádné tušení, že její jednání jsou pochybná.

Myslela si, že postupovat nikam nemusí,

že nic se jí netýká, že těžkosti nezakusí.
Vynechala totiž veškerou vděčnost

a zapomněla na jakoukoliv něžnost.

Kdo postoupit chce, tak se musí rozpomenout,

na všechny krutosti musí zapomenout!
Nesmí více postupovat přes násilí.
Co zaseje, to se sklidí.
Ponaučení takto Bytost získá,
do role školitele se posouvá.
Proškoluje se tak, že vše pocítí na své kůži,
přes zranění a bolest; pak není v zátěži.
Zákon vývoje se konkrétně týká pochopení.
Když pochopíme, pak se posuneme bez prodlevy.
Když pochopení u nás nenastane,
vývoj náš se zpomalí; až ustane.
Pak v dalším životě si naberem poznání,
že jít jen správným jednáním dojdeme k uznání.
V tu chvíli se zákon vývoje rozběhne,
až do čisté lásky tak doběhne.
Pak žijeme v pochopení a lásce,
v poznání a kráse….
přijato 7. 6. 2014

24. 9. 2015

Byla mě poslaná tato vize do snu:

GAMA ZÁŘENÍ

Z vesmíru k nám proudí nová energie. Tato nová energie je za naším nebem. Tato nová energie má svůj znak a má svůj název – gama. A je to symbol. Symbol této energie má určitý význam. Tím významem je druh záření. Tento druh záření přináší jiný magnetismus. Na tuto novou energii magnetismu bude příroda i lidé nějak reagovat. Někde se budou vytvářet magnetické víry. A v jiných oblastech naopak bude vše uhlazené. Určité oblasti budou odlišně reagovat. A podle reakcí na gama záření budou reagovat i zvířata, i lidé.

Doposud jsme měli rentgenové záření, nyní přichází gama záření. Toto je novinka.

Až budu mít další informace, opět se o ně s vámi ráda podělím.

29. 12. 2015

GAMA ZÁŘENÍ A CO TO JE?

Tatínku na nebi, ty vidíš do dáli, řekni nám prosím,

co skrývá se pod gama zářením?

Co to je? A co nám přináší?

A co se na nás za energie vlastně snáší?

Energie gama pochází z vesmírného zákoutí,

letěla předlouho k planetě Zemi.

Přichází jako Energie Míru.

Stvořila se v tom zákoutí, aby přinesla Novou Sílu.

Ta síla nová prochází buňkami,

pomáhá uvědomovat si Pravdu pod hvězdami.

abychom si již nevytvářeli karmu – 
VESMÍRNÉ ZÁKONY
Milý, drahý tatínku nebeský,
mohl bys mě pokládat otázky,
které bych mohla znát,
aby se odkryl nebeský řád?
Lidé mnoho chyb dělají,
a potom ztráty mívají.
Neví, že jít proti životu se nemůže,
neboť pak na cestě jsou trny, a né růže.

První chybu zásadní, kterou lidé dělají,
je na bolest usmívání.
(MSTA)

Druhou chybou zásadní,
je jejich proklínání.
(NENÁVIST)

Třetí chybu, kterou dělají,
je, že druhým nepřejí.
(ZÁVIST)

Čtvrtá chyba do života
– tou je PÝCHA

Pátá vlastnost nečistá,
že je bytost nejistá.
(POCHYBUJI O SOBĚ, TUDÍŽ O STVOŘITELI)

Šestá vlastnost co se šíří,
je být před člověkem na pranýři.
(VŠICHNI JSME SI PŘED STVOŘITELEM ROVNI)

Sedmou jsou lidské pochyby,
že já jsem bez chyby.
(NEPŘIJETÍ SVÉ NEDOKONALOSTI)