ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

Články

ČLÁNKY  PRO RADOST  I  K  ZAMYŠLENÍ

Všichni jsme si rovni, ale všichni nejsme na stejné úrovni.

(Neznám autora, ale děkuji mu za tento výrok,

je tolik pravdivý ve své zkušenosti,

a proto můžeme mít pro jiné hluboké pochopení a porozumění.)

7.10. 2019

ROK 2020 – ČAS DLUHŮ

Z numerologického hlediska rok složený ze dvou čísel dvacet dvacet (2020) nám navrací opětovné setkávání. A bude to na náš život mít zesílený vliv! V situacích, v pocitech, v postojích, ve vztahové rovině. Budou se nám odhalovat naše myšlenkové vzorce. Přichází k nám zesílená energie na vyrovnání našich dluhů. Dluhů vůči… to si už budeme doplňovat každý sám.

A jak poznáme, že k někomu nemáme ještě dluh “zaplacený”?

Je to o zvláštním pocitu v nás.

Zvláštní v tom smyslu, že vnímáme uvnitř sebe vnitřní rozpor. Rozpor může např. být mezi intuicí a citem, a proto se přesně neví, nač se spolehnout.

Anebo – řekneme nahlas nějakou větu, anebo nějakou větu někdo řekne nám. A my se v tu chvíli velmi podivíme a řekneme si: “Proč to říkám….?!?” Anebo: “Proč to ten člověk říká…?!?”

Každý říká jen to, co je v něm.

Díky tomu se nám však odhaluje dluh. Dluh, který ještě není vyrovnaný….

A jak takový dluh vůči druhému vypadá….? Jak se odstraňuje?

Vše je o úctě!!!

Můžeme své dluhy “vykoupit” tím, že upřímně z celého srdce budeme k těm, kterým jsme ublížili a víme o tom, že k těmto lidem budeme starostliví a dáme jim náš opravdový láskyplný zájem najevo!! Dáme jim jakoukoliv duchovní podporu!

Hlavním tématem je tedy péče v mezilidské rovině.

Láska, péče a zájem – to jsou základní motivy na splácení dluhů.

4. 11. 2018

ROK KANCE 2019

Rok v roce 2019 je ve znamení VEPŘE, někdo říká rok PRASÁTKA, KANCE a někdo zase BACHYNĚ.

Pro rok 2019 KANCE se můžeme “přeřeknout” a čekat – KONCE.

Protože podle karmické numerologie nám tento rok přináší téma – NOVÉ ZAČÁTKY (19/10/1) a nula nám to ještě umocní.

Mnohé věci se již silně ukončují, aby se zrodily do nových začátků. Abychom se zvedli z popela jako bájný Fénix. Tato energie 2019 konce/nových začátků bude vládnout nám lidem tak, že začneme zjišťovat, kdo nebo co je neúplný/é. Mnozí lidé proto půjdou tzv. na porážku. Budeme vidět v mnohých věcech/lidech jejich tzv. neúplnost, protože budeme zjišťovat, že to, co oni říkají, nefunguje. Protože oni tomu nedali tolik času a tolik energie co tyto věci ve skutečnosti potřebovaly.

Takže nás bude provázet energie rozpoznávání pravdy, která nám pomůže odhalovat omezení i to, co bylo doposud skryté; abychom toto u druhých lidí nejen uviděli, ale též pocitově rozpoznali jejich úplnost/neúplnost!

A budeme si muset nějak zpracovávat tyto odhalené a šokující energie nějakým způsobem a zařídit se podle toho. Budeme muset nalézat v životě úplně jiné postoje, protože odhalená skutečnost nebude již mít tu hodnotu, která na fungování doposud stačila. A budeme vědět, ke komu nebo k jakému postupu si dveře uzavřeme, protože budeme na vlastní kůži cítit, co v praxi nefunguje.

Rok 2018 byl rok pravdy, aby se věci po očištění uzavřely, takže zcela spadly masky a rok 2019 nám to vše roztřídí.

Ti, co mají praxe a fungovat jim nebudou, protože mají klíč pýchy, budou muset realizovat ve svém životě jiné cíle. A dále – jak se do lesa volalo, nyní už se z lesa ozývá! Nevhodné postupy nebo jednání se “sami” v tomto roce 2019 odhalí! Mnozí lidé proto budou naříkat a prosit, aby se staré postupy udržely, ale nikdo těmto starým energiím nepodá pomocnou ruku. Je to daň za předchozí vypočítavé jednání, které jim doposud procházelo. Ale vypočítavost a kalkul už neprojde. A protože sami šidili, tím pádem se sami ošidili… Už je vesmír donutí, že budou muset jít životem nově a jinak… A to lze přes hlubokou krizi, ztráty, anebo sami dobrovolně si začnou dokončovat své učení, které zanedbali anebo zfušovali.

Rok Kance jak se zdá, bude krutý; ale pravda to nebude!! Neboť sami lidé budou vyjadřovat emocionální nestabilitu. A tento rok 2019 to odhalí. A proto vnitřně mnozí nepoctiví lidé zažijí zemětřesení. Ztratí stabilitu a pevnou půdu pod nohama. A je to proto, že kolo osudu se již v roce 2010 otočilo na vyšší spravedlnost a nyní na nás tato energie sestupuje do naší reality. Proto se mnozí budou cítit jako oběti systému. Nepochopili, že si to nastavili sami do svého života již před tím… Protože si mysleli, že mohou všechno odbýt, že mohou podvádět, hrát s lidmi falešné hry, tahat každého jak se říká za fusekli a že se to nikdy neodhalí….

Rok 2019 je o štěstí! Proto my lidé bychom zkázu ve svých životech ze správného/spravedlivého hlediska měli začít vnímat jako veliké štěstí. Už si nebudeme totiž zanášet vlastní karmu!

Všichni se máme natočit směrem do větší spokojenosti. Máme získat nové myšlenky, nové postupy, nové názory, nové postoje, nová přátelství, novou orientaci. Jen takto zažijeme v roce 2020 duchovní rozkvět a duchovní růst. A kdo se bude bránit projít transformací, toho 2020 semele.

Mnoho lidí u sebe v roce 2019 najde sílu na realizaci nových plánů, vytváření nových věcí a uskuteční své sny. Mnoho lidí zregeneruje své síly.

Avšak jiní lidé zažijí prázdnotu, neboť ještě u sebe neuvidí své nové příležitosti. Budou se bát pravdu žít i říkat, budou se bát vykročit do neznáma anebo budou mít strach z novinek. A v tom jim může pomoci odkrytí sebe samého a svých možností, ale i svých nevhodných kroků. Poznat víc svoje vlastní chyby, ale též naopak svoje sny, vize, směry.

Toto hledání nabízí meditace, kreativita a věci/učení, které nám dodávají radost!

Rok se ponese více v ženských energiích, máme si zpracovávat podceňování, pocity opuštěnosti, bezmocnosti a ztracenosti, pozor si máme dát na odmítání života v radostném žití, na kritiku kvůli novým činům, bude zde touha po návratu do bezpečí a odpočinku, zajištěnosti a spokojenosti.

Pozor si budeme dávat na osobní citovou angažovanost, abychom si udrželi vnitřní harmonii.

Budeme chtít získávat nové vědomosti které fungují!! A budeme si rozšiřovat své schopnosti v laskavosti.

Jemný humor, naděje, harmonie, dávání štěstí, radosti a důvěry a to, že je na nás spolehnutí.

K realizaci pozitivních změn a že jsme pod ochranou boží nám pomůže ve tvoření vlastní citlivost, která pro nás bude osobní zkouškou z dospělosti.

Nový život v hlubším prožívání začíná.

7.1. 2018

ROK PSA – ROK 2018 (z pohledu karmické numerologie)

Vláda Kohouta se pomalu přibližuje ke svému konci.

Čínský horoskop ve znamení Psa převezme vládu 16. února 2018 a svou vládu skončí 4. února 2019.

Rok Psa nám přináší mnoho zmatků. Už jenom samotné datum 16tého odstartovává velký chaos.

Ale naštěstí nebudou chybět ani dobré zprávy. Mnoho lidí se stane pokračovateli/adepty.

Samotný rok Psa nám některým “pomůže”, že nám otevře naší tzv. PAMĚŤ DUŠE. Někdo by mohl říct Pandořinu skříňku.

Tento rok bude pro mnoho lidí složitý…. nebudeme některé lidi a jejich chování ani poznávat. Tito lidé budou jakoby zmatení nebo jejich myls bude zastřená. Budou totiž jednat jako kdysi dřív když žili – jenže to nebude zapadat do tohoto jejich současného života! Budou vypadat zmateně, jako slepí nebo ztracení, budou jednat chaoticky nebo si budou připadat jako poustevníci anebo podivíni a jakoby mimo. Ale přesto to budou oni! Patří to k nim! Je to jejich paměť duše. Touha těchto lidí bude po hmotných statcích. Proto se mnoho lidí bude překonávat (např. v nakupování, a pak budou koukat, co všechno si nakoupili za hlouposti, a až doma zjistí, že jim nezbylo na chleba).

Někdo bude muset přijmout svojí neblahou minulost nebo svoje vlastní stíny.

Každý nebude už chtít být obětí. Jenže to bude mít háček – bude muset být upřímný hlavně sám k sobě a co chce, co ho vede.

Kolo osudu se přetočí, když lidé budou dělat dobré skutky, budou-li štědří a zastanou se.

Ale než se přetočí jejich kolo osudu na štěstí (rok 2019), budou procházet bojem sami se sebou… Zda se mám zastat, udělat dobrý skutek, atp.

Budeme se prodírat vlastním křovím a prosekávat se trnitou cestou, abychom se osvobodili anebo probudili ze spánku po vzoru Šípkové Růženky.

My, kteří to zvládneme a projdeme niternou očistou a dostaneme se k vlastní odvaze, pak získáme propojení. Naše duševní jádro se propojí s charakterem a – změníme se od základu!!

Spousta lidí zatouží po zdraví. Proto mohou být plné nemocnice, aby se již navždy zatočilo s jejich nemocí! Povede nás naše akce a náš psychický stav.

Tento rok nás vede ke komunikaci s vlastní duší, a proto i ke štěstí. Nebude potřeba někoho napodobovat, každý je tu sám za sebe. Karma chce, abychom se přijali takoví jací jsme, abychom sami sebe neodsuzovali. A pochopili, že mír a klid v duši přináší prospěch. A že stresy nás vedou do záhuby a k nemoci. Můžeme si vybrat cestu boje anebo být druhým lidem příkladem. Můžeme si ale hledat i pomoc, když nebudeme vědět kudy kam. Proto by se člověk měl začít vroucně a opravdově modlit, a věřit na zázrak.

Přes upřímnou očistu rozkvétá naše duše.

Už na jaře nám bude vládnout vnitřní boj, abychom se probudili. Bude mnoho tzv. déjavu. A budeme si dořešovat vztahové záležitosti z minulosti. Budou se potkávat “staří známí”, opětovná setkávání budou na denním pořádku. Budeme zažívat pocit, že se s někým známe odjakživa.

V létě se budeme zbavovat pout, abychom zatočili s pocitem beznaděje. Odpoutání se od starých programů, lidí, situací, minulosti.

Měli bychom si uzavřít minulost.

V roce Psa podzim a zima bude ve znamení seberealizace, bude prověřovaná naše výdrž, síla vůle, bude nutné překonání negativních výzev pozitivním myšlením a postojem, abychom šli směrem k lásce. K rozkvětu našeho vědomí. Bude potřeba sjednotit mysl/myšlenky s našim jednáním.

Rok Psa v letošním roce nás směřuje k intuici. Jedenáctka je síla. A ta se bude prosazovat anebo nás bude semílat.

Nemáme se stát obětí v povoláních, v přeceňování svých sil. V tomto směru budou velké přesuny, aby si každý udržel zdraví. Zaměstnání se nám má stát radostí! Ale to je pro velkou část obyvatel prozatím v nedohlednu.

Ve finanční oblasti bude nadále pokračovat chaos. Kvůli financím mohou lidé zažívat psychické stresy, mohou kvůli nim velmi vážně onemocnět. (Především ti, co přehlíželi varování).

Proto zde je rada, abychom k penězům nebo k nákupům či investicím přistupovali intuitivně nebo intuici silně využívali, abychom předešli tomu, že jsme o peníze přišli.

Budou chtít vládnout kriminální živly v plné síle. Hrozí extrémní situace.

Kdo si udrží v oblasti práce, zdraví a finance pořádek, řád a soulad v těchto třech odvětvích, bude pod šťastnou hvězdou a ochranou.

Tento rok pro někoho může být tzv. kousavý; pro jiného se však může stát velmi příjemným rokem, může potkat věrného přítele, někoho, na koho se může 100% spolehnout.

Neměli bychom zapomínat, že vše, co budeme dělat, máme poměřovat se zdravím! (Zda to, co dělám, mi ho neubírá nebo nepoškozuje). Proto i práci si máme vybírat intuitivně.

Celkově v tomto roce můžeme využívat intuici ve všech svých směrech a životních oblastech, neboť ta nás zdárně provede celým rokem 2018 v radosti i zdraví.

Vysokofrekvenční vibrace a naladění na ně nás úspěšně převedou do roku 2019.

psáno 30. 4. 2017

NOVÝ OSUD – NAHLÉDNUTÍ DO BUDOUCNOSTI

ČEKÁ NÁS ZNOVUNAPOJENÍ NA OSOBNÍ STARODÁVNOU STEZKU!!

Ještě skoro nikdo neví, že nás čeká nový osud!!

Tento nový osud je připraven pro lidičky, kteří mají již u sebe hodně očištěno. Pracují na svém duchovním postupu, snaží se propojovat se svojí duší, pracují na svém zdokonalování ale i odříkání, na sebedisciplíně, na odpojování od negativních programů a nánosů.

Nový osud znamená, že budeme muset procházet zcela novými situacemi. Budou věci, s kterými si nebudeme vědět rady, jelikož jsme je ještě nikdy neprožili. Nemáme s tím žádnou zkušenost, a proto to budeme zažívat a učit se. Abychom zkušenosti získali. Začínají se nám odkrývat Cesty, které jsme nedokončili!!!

Z nějakého důvodu jsme je tenkrát dokončit ani nemohli, protože – např. byla válka; anebo epidemie; anebo hladomor; anebo jsme nedošli do svého cíle z důvodu sebezapření.

Nyní to, kam jsme tenkrát nedošli, se nám otevírá a znovunavrací, abychom se napojili na tuto svojí starodávnou stezku a po té své dávné stezce začali znovu jít. A v tom bodě, který v nás zůstal jako otisk, na ten bod máme navázat.

Bude se to dít z důvodu, abychom konečně dokončili tehdá svojí započatou práci; abychom navázali na své pradávné učení; a abychom napravili své sejití z cesty.

Navážeme na svůj starodávný Osud, abychom si ho, buď v tomto životě, anebo někdy v dalším životě, dokončili!!!

To, co jsme doposud žili, to byla – odbočka. Vedlejší kolej. Posbírali jsme zkušenosti, které jakoby nikam nevedli a ani nevedou!! Neměli logiku, neměli východisko z nouze a nevedli k uzdravování.

Náš nový osud se dotýká naší osobnosti a našeho uzdravování, naší osobní individuality, naší osobní tvořivosti, našeho vnitřního / duchovního rozpomenutí, a proto navrácení se do bodu, kde jsme kdysi dávno, skončili. …Až pak se navrátí paměť naší starodávné stezky…

… A proto také mnoho lidí nyní zažívá stesk/y. Stýská se jim po něčem, ale vlastně ani neví po čem. Mají deprese, které nelze tak snadno vyléčit. Těmto lidech chybí rozpomenutí se!!

A TO JE NÁŠ NOVÝ OSUD! ROZPOMENOUT SE!! A NÁSLEDNĚ ZNOVUNAPOJIT!

Několik málo lidí už svůj nový osud žije, to jsou naši průkopníci. My, co k nám přišla tato zpráva až nyní, budeme druhá vlna.

psáno 21. 1. 2017

ROK KOHOUTA, ROK 2017 / z hlediska karmické numerologie

Od 28.1. 2017 nám začíná vládnout Kohout.

Vnímala jsem, že pro nás mám vypracovat na letošní rok rozbor vycházející z karmické numerologie, která má své kořeny v kabale.

Kohout – má karmickou zátěž!

Každého z nás povede osobní duchovní vedení. A Kohout nás povede svým instinktem, je zde působení silného vlivu “jak vysílám, tak přijímám”. Čekejme letos zesílený vliv.

Kohout chce, abychom stáli nohama pevně ve hmotě / na zemi, a zároveň, abychom se propojovali se svojí duší, a tím se orientovali na nový/é osobní směr/y.

Máme objevovat nové možnosti, volnost.

Na druhou stranu, kdo zná své slabé a silné stránky vlastní osobnosti, ten se bude probouzet. Tento rok po nás chce a vyžaduje duchovní zralost.

Máme prožívat svobodu a neomezovat sami sebe očekáváním, odtažitostí nebo bát se odpovědnosti, proto zvažujte svoje rozhodnutí.

Rok Kohouta je rok výzev. Bude na nás “kykyrýkat”, a bude čekat, jak se zachováme! Takže v tomto roce i ustrašení lidé (lidé, kteří si např. prošli šikanou), budou nuceni najít odvahu k sebevyjádření a postavení se za sebe!! Nemusí už se bát. Tento rok vede k nebojácnosti.

Jádro tohoto letošního roku v sobě nese energie práva, rovnováhy a spravedlnosti.

Tento rok u někoho z nás bude ve znamení kolísání váhy. To bude způsobovat právě naše nerozhodnost a strach nebo pocit, že je v našem životě něco definitivní.

Bude se zpochybňovat autorita u tzv. “vážených osobách”, jelikož jejich vliv se projeví jako nepříjemné omezování.

Budeme zažívat zkušenost, že “nedostanu tolik, kolik jsme dali”. Budeme “v poznání souvislostí”.

A to nám půjde “na psychiku”, když se nebudeme umět osvobodit se ze svých dramat. Ale když budeme chtít, aby nám to nešlo na psychiku, tak budeme nuceni změnit si přístup; něco v sobě budeme muset změnit!

Osudová změna = je rok Kohouta.

A naopak. Budeme po tom i toužit! Ale může to být jen na nevědomé rovině. A tak i ty samotné změny nám mohou jít na psychiku, že se budeme změn bát. Nebudeme něco chtít pustit. A jakmile to nebudeme chtít pustit, tak se začneme točit v kruhu. A to nás bude nutit najít si uvnitř sebe zcela nové psychické rozpoložení a nový postoj nezávislosti.

Rok Kohouta nám někomu z nás bude určovat směr vývoje!

Budeme muset projít reformou, pro někoho z nás je to přelomový rok. Něco se bude “lámat”.

A budeme zkoušeni, ale i osvíceni.

Bude se utvářet nové vědomí. I vztah ke své duši. A bude se odhalovat. Pravdomluvnost. Síla. Citlivost. Intuice.

Síla srdce – toto téma bude uvádět životní směr.

Rovina pocitů – to je náš letošní životní cíl.

Cesta tohoto roku – smích, humor, umění

Spiritualita.

Kdo bude chtít udržovat se v harmonii, ten má žít v lásce bez podmínek. Nic nechtít a nechtít se s nikým přetahovat a prát. Poodstoupit a podívat se z nadhledu. Objektivita. Loajalita. Respektování. Láska, která léčí. Láska která nás léčí – to je předpříprava na rok 2018.

18- je v karmické numerologii nejsilnější číslo. Vede jak nahoru ( jasnovidnost, jasnocit ), tak do propadliště. A bude jen na nás, v jakých vibracích se udržíme, a kolik lásky použijeme v každodennosti.

Sílu lásky využívejme v každém okamžiku, v každém rozhodnutí, v každém jednání ať již sami se sebou či s okolím. Máme se ještě mnoho co učit!!

CO JE EZOTERIKA?

Ezoterika není výklad karet, ani to není např. čtení z akášické kroniky – to je dovednost.

Dovednost je číst z karet, z věštecké koule, z ruky, ze záznamů duše.  To není ezoterika.

Ezoterika je Tajemství. Kdo tzv. dělá ezoteriku, je sám překvapený, jak se vše v životě utváří a mění.

Ezoterika je Činnost Lásky. Je to činnost, která vytváří děj/e.

Ezoterika je děj zázraků!  25. 11. 2016

NOVÉ UČENÍ začínáme žít v novém učení

Nové učení je napsané pro ty, kteří se zajímají nejen o práci s energií, ale kteří potřebují projít transformačními pozitivními vlivy.

Nové učení je pro ty, kterým záleží na vlastním vývojovém posunu.

To je ezoterické.

NOVÉ UČENÍMĚNÍ SE BUŇKY – 23. 9. 2016

Co znamená, příteli, že jsme na začátku Věku Vodnáře? Co to pro nás, žít v hlubinné rezonanci, znamená? Jaké poznání ještě nemáme?

Zdravím vás lidé! Že začínáte naplno žít Věk Vodnáře pro vás znamená měnit se. Už vám nebude fungovat nic tak jako dřív; ani vaše žití postaru… Pochopte, že už nežijete jenom akci a reakci, to už je málo; k akci a reakci se přidávají další složky – mění se vám buňky!!

Dříve to bylo tak, že to bylo jedno, jakou akci jste si vytvořili, protože následek se dostavil někdy až za mnoho roků. Tudíž vaše buňky se nemusely skoro vůbec měnit. Ale nyní je to tak, že na vaší akci (myšlenku, slovo, čin), buňky reagují okamžitě. Proto – když cokoliv nevhodného řeknete nebo si pomyslíte, buňky na tuto vaší tvořivou energii reagují ihned. Hned se mění jejich struktura a vaše imunita. Proto při nevhodném vyjádření si rychle řekněte, že to berete zpět.

Vaše buňky již reagují nově! Reagují na energii Soucitu. Máte – li k sobě nebo ke svým blízkým málo soucitu, vytvoří se vám jiná struktura. Jak v buňkách, tak v auře. Změní se vám vaše přenastavení na nedostatek. Přenastavujete se okamžitě do energie žití s málo soucitem… A když je něčeho málo, pak to není dobře funkční. Nebudete plně fungovat, když budete v nedostatečných energií. 

Věk Vodnáře pro vás znamená nové učení. Nové učení znamená, že se všichni učíte žít novou rezonanci. Ale nejprve se musíte očistit. Až po očistě můžete vnímat žití v nové rezonanci. Nová rezonance znamená nový kmitočet. Kmitočet vyvolá energii; a jako odezva na ten kmitočet přijde zpětně ještě silnější energie… A budete se učit prosit. Prosit o to, aby jste žili v soucitu se sebou, s lidmi, s přírodou. Budete si utvářet nový zvyk učení žití v soucitu a v prosbách. Zvyk žití v soucitu a v prosbách bude vaše záchrana, vaše nová rezonance…. A budete mít život v nové rezonanci…

NOVÉ UČENÍ – VYSLOVENÉ SLOVO 2. 10. 2016

Vývoj událostí na planetě Zemi a ve vesmírných energií nás všechny vede k pochopení.

Pochopit máme, co se děje s vyslovenou energií.

Pochopit máme, co znamená sdílet pravdu, a také, co se s touto vyslovenou energií vlastně děje, když už je řečená.

Představte si, že sdílíte s někým svojí pravdu. Energie pravdy nezůstává jen kolem vás při vyslovení, ale tato energie vytvoří kolem vaší aury obrazec, který není strnulý; tento energetický obrazec se chová jako balónek a zároveň tato energie není v balónku uvězněná. Může se rozpínat na různé vzdálenosti, může vytvářet různé obrazce a tvary. Proto není potřeba při vyslovení pravdy mnoho víc mluvit, jelikož vyslovená energie pravdy sama udělá co je třeba. Energie pravdy má svojí vlastní sílu, má moc, a je vždycky nápomocná. Energie pravdy vyslovená ve slově, je síla!

NOVÉ UČENÍ – ČAS VĚŘIT SVÉMU – 12. 10. 2016

Na nebi se mění hvězd postavení,

a do konce roku zbývá ještě nějaký čas. Čas věřit svému.

“Zmatené myšlenky Ti vytváří zmatek.”

Už jste si to vyzkoušeli? Tak proč to potom neudělat obráceně!!

Čas věřit svému – znamená, že vím, že moje myšlenky mi vytváří přesně takové prožitky.

Vyzkoušejte si to!

A budete – věřit svému.

NOVÉ UČENÍ – SLOVO – 22. 10. 2016

Prošli jsme fází, ve které jsme měli poznat – zhmotňování myšlenek. Poznávali jsme a měli jsme pochopit sílu našich myšlenek.

Nyní se učíme novému poznání – naše vyřčená SLOVA. Procházíme fází zhmotňování našich slov.

Je to na stejném principu. Vyslovíte slovo, a ono se zhmotní. Je to nové učení, že v každém slově, které se vysloví, je ukrytá síla. I toto máme pochopit.

NOVÉ UČENÍ – SLOVO DĚKUJI – 13. 11. 2016

Vyzkoušeli jsme si v praxi zhmotňování našich různých slov.

Nyní zaujmeme pevnou pozici a soustředíme silně pozornost na slovo DĚKUJI. Vnímáme vděčnost z toho, že žijeme.

“Slovo děkuji mě chrání a zároveň  pro mě vytváří nové životní podmínky.

Slovo děkuji mi utváří mojí vlastní pevnou pozici.

Slovo děkuji obsahuje energii, že mohu být.

Pochopil/a jsem význam slova děkuji a vnímám obsah této síly v tomto slově.”

NOVÉ UČENÍ – SLOVO – ROZHODNUTÍ24. 11. 2016

Už jsme našli životní postoj stability.  ROZHODNUTÍ v sobě nese energii postoje.

“Svým silným vnitřním postojem jsem se – rozhodl/a.”

A děláme rozhodnutí.

Takže téma je ROZHODL/A JSEM SE ….měnit, pravidelně cvičit, vyprazdňovat a očišťovat.

“Rozhodl/a jsem se zůstat nezávislý/á, svobodný/á a růst do lásky.”

“Rozhodl/a jsem se žít lásku k sobě v pokoře.”

NOVÉ UČENÍ – SLOVA ŽIVÁ – 28.12. 2016

Každé slovo se nám zhmotňuje. Slova jsou živá bytost.

Vyslovené slovo má svojí strukturu, obsahuje život.

Každé slovo nám utváří náš charakter.

Vezmeme-li toto v úvahu, pak víme, že slova, která běžně používáme, nám vytváří naší budoucnost.

Měníme-li si slova, měníme se.

NOVÉ UČENÍ – SLOVA ŽIVÁ – SPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE – 11. 1. 2017

A nejen že se měníme, ale co k nám promlouvá, ovlivňuje naše energetické pole. Proto prožíváme spirituální transformaci. Musíme to pochopit, abychom touto transformací prošli vědomě. Kdo toto ještě nechápe, nežije svojí duchovní část uloženou ve své spiritualitě.

Už to neznamená – “Já žiju duchovně”. To je zastaralé. Je to starý koncept žití duchovního života.

Nové učení říká – ŽIJU SPIRITUÁLNĚ. To je nová rezonance. To je to průkopnické v duchovnu, to je transformační. Slova jsou rezonance.

NOVÉ UČENÍ – SPIRITUÁLNÍ ČIŠTĚNÍ – 13.1. 2017

Už víme, že se měníme. A víme, že co k nám promlouvá, to nás ovlivňuje. A naopak!!

Jak na nás promlouvají naši blízcí – a nejsou-li slova laskavá a láskyplná, to nás zašpiňuje!! Proto si máme vyčistit náš spirituální prostor.

Je na každém z nás, koho oslovíme a kdo nám s tím pomůže; nebo to zvládnete sami?

Zpětnou vazbou spirituálního čištění je naše SPOKOJENOST, jelikož tento stav po očištění zažíváme v každodennosti. Naši nejbližší po tomto čištění nás již nezašpiňují, a tento stav žití je již trvalý!!!

(Bohužel zde nemohu prezentovat energetickou terapii s tím spojenou, jelikož autorkou tohoto čištění nejsem já.

A musím respektovat autorčino tuto její nauku čištění, je to její Dar Pomoci).

Dříve nám stačilo čištění čaker, nyní musíme projít spirituálním čištěním. Je čas spirituality.

NOVÉ UČENÍ  PŮVOD – 21.1. 2017

Pokračujeme ve svém učení, ve spiritualitě, a díky tomu se posouváme do nového učení hlouběji.

Rozkrýváme si a zpracováváme svůj PŮVOD.

Odkrýváme si rodovou linii žen a rodovou linii mužů ve svém RODU.

Napojujeme se na svoje KOŘENY, a tímto aktem OČIŠŤUJEME utrpení a bolesti.

Nalézáme SMÍŘENÍ.

Opravujeme a posíláme SVĚTLO do obou rodů.

Pokračujeme hlouběji, a napojujeme se na svůj HVĚZDNÝ původ.

Vítáme do své spirituality naše hvězdné přátele.

NOVÉ UČENÍ – CO TO JE VLASTNĚ TA SPIRITUALITA? – 30. 1. 2017

Spiritualita je PŘIROZENÁ RADOST uvnitř nás a zároveň je to napojení se na svoje buňky!

Ale. Chce to dojít do opravdové zkušenosti!!

Jinak jsou to jen prázdná slova…

Spiritualita je jasně daný typ života. Je to VNITŘNÍ HODNOTA, která má emoci vnitřní radosti. Jen tak.

Není to o věcech, není to o lidech, ani o našem okolí, nebo co mám na sobě… A nejde to pochopit. Nemá to žádnou logiku!

Protože je to PROŽITEK!! Je to esence chuti! A je to opravdovost! Chceme a máme chuť dostat se ke svým buňkám! Což znamená ke svým vzpomínkám. Protože pod vzpomínkami je naše přirozená láska a radost z toho, že žijeme.

Smiřujeme se se svými vzpomínkami, a přichází MÍR.  

 

NOVÉ UČENÍ  – VĚDOMÁ SPIRITUALITA – 13. 2. 2017

Překračujeme své hranice tím, že chápeme, že všechna naše používaná slova a naše celé věty nám vytváří koncept našeho života, tak víme, že koncept je tvořen rezonancí daných slov. Vlastní živá spirituální slova nám pronikají do našeho energetického pole. Energetické pole danou energií vibruje, tím se vytváří rezonanční vliv konceptu a koncept ovlivňuje naše žití ve spiritualitě. Je to kruhové. A je to nový způsob vědomí!

Naše vědomí už ví co je být spirituální. Je to vědění, a znamená to VĚDĚT, že jsme ve vnitřní radosti nebo míru, anebo v soucitu, a tak jsme vstoupili do STAVU ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ. Stav “rozšířeného stavu vědomí” znamená, že VNÍMÁME jak se věci ve skutečnosti mají. Vnímáme nezkreslenou SKUTEČNOST.

Například – někdo vám bude tvrdit, že se má dobře, ale vy budete vnímat SKUTEČNÝ STAV. Budete “cítit”, že to pravda není, že ten člověk má skryté trápení.

Vědět znamená ZNÁT pocity. A to je “být spirituální”. Takže to nejsou jenom slova, ale je to skutečnost. Je to fakt. Otevřený stav vědomí je závislý na naší síle Světla. Proto se musíme očišťovat!! Díky očišťování si měníme SVŮJ STAV BYTÍ a udržujeme si SVĚTLO. Tím , že si udržujeme světlo, tím TVOŘÍME. Je to tvorba živých slov, z kterých se vytváří VIZE. Vize nám utváří budoucnost. Ale přesto máme volbu. Buď budeme vytvářet emoční citové dluhy (nevhodnými používanými slovy), anebo budeme tvořit živou vědomou spiritualitu. 

NOVÉ UČENÍ – BOŽSKÁ MAGIE a INSPIRACE –  5.4. 2017

Dozrál čas. Nemáme myšlenky.

Ale my si přejeme tvořit! A co následuje?

BOŽSKÁ MAGIE! A INSPIRACE!

Odevzdáváme se.

A to znamená, že se odevzdáváme do tvoření božské magie. Do ticha vstupuje božská magie tvořivosti, a odtud pramení inspirace.

Je to pro nás – dílo.

Dílo nám tvoří vše, co je nám ku prospěchu.

Posouváme se do BOŽÍ TVORBY.

NOVÉ UČENÍ – JSME BOŽÍ TVORBA – 30.5. 2017

Vím, že jsem vytvořen/a zdrojem.

Jsem boží tvorba!

Do mě, do buněk, do mého Ticha, vstupuje božská tvořivá síla.

Vnitřní TICHO je nulový stav.

Jsem v nulovém stavu, jelikož jsem došel/a na okraj své Cesty.

Stojím na okraji Prázdnoty.

A prosím o inspiraci.

Z Prázdnoty přichází nová tvorba.

Nulový stav je nekonečno. Nekonečno možností.

Člověk by to nevymyslel… Tak je to dokonalé:

Myšlenka! Nápad! Rada!

Jsem součástí boží tvorby. Ležatá osmička.

Je to zábavné!

11. 3. 2016
BYLA JSEM POŽÁDÁNA VĚDECKO-ODBORNÝM ČASOPISEM ENIOLOGIE ČLOVĚKA (č. 8), ABYCH SE ZÚČASNILA ANKETY S NÁZVEM: NA JAKÉM PRINCIPU FUNGUJÍ MOJE SCHOPNOSTI? ODPOVÍDALO SE NA TŘI KONKRÉTNĚ POLOŽENÉ OTÁZKY.PRVNÍ – JAKÉ MÁM SCHOPNOSTI? DRUHÁ – CO JE ZÁKLADEM MÝCH SCHOPNOSTÍ A NA JAKÉM PRINCIPU SE PROJEVUJÍ?A TŘETÍ OTÁZKA SE TÝKALA NÁZORU NA VĚDU A CO BY VĚDA MOHLA UDĚLAT MIMO JINÉ PRO ROZVÍJENÍ.
MOŽNÁ OTÁZKU KOLEM MÝCH SCHOPNOSTÍ, NAPŘ. KDE MOJE SCHOPNOST SÍDLÍ A NA JAKÉM PRINCIPU PRACUJÍ JSTE SI MOHLI POLOŽIT I VY, KTEŘÍ PRAVIDELNĚ MÉ STRÁNKY NAVŠTĚVUJETE. A TAK TOTO MOJE TAJEMSTVÍ JE NYNÍ POPSÁNO A NÍŽE JE JEŠTĚ PODROBNĚJI VYSVĚTLENO:
Odpověď na otázku 1. Milí přátelé! Moje spirituální schopnosti pocházejí z jediného centra, a tím je CNS. Pokusím se popsat, jak se mé schopnosti projevují a jak funguji. Veškeré vzruchy mě vedou mojí centrální nervovou soustavou, a toto proudění vytváří v mých buňkách určitou strukturu. Tato struktura má svůj vibrační rozsah. Čím je vzruch silnější, tím silnější je pocitový vjem, který vzruch vyvolá. Nejsilnějším pocitovým vjemem je pro mne láska. Láska jako vibrace vytváří bioenergetické pole. Bioenergetické pole lidé nazývají aurou, a to je měřitelné. Každá barva má svojí vlastní vibraci podobnou elektrickému proudu. Tomu se říká magnetismus. Nevím, zda je magnetismus člověka měřitelný. Pro mě je magnetismus druhem informace, který je přenašečem vjemů, citů, vnitřních pocitů a vizí. A to vše mi vytváří informaci, kterou si „přečtu“ tak, že se umím propojit s pocity druhého člověka. Když se umím navnímat na pocity druhého člověka, který strádá, vnitřně se mi tím vytváří soucit. Soucit je hlavním spouštěčem mého vnitřního čtení informací. Nevím, jestli emoce soucitu je změřitelná. Lítost a soucítění sídlí v srdci. Když je někdo necitelný, nebo odejde milovaný člověk, pak strádám na duši. Na hrudi pak vnímám velkou tíhu. Tam je sídlo duše. Tak si získávám vlastní zkušenost skrze bolest a prohlubuje se mi takto moje dovednost intuitivního vnímání. Mám vlastní poznatek, že při ohrožení života, těsně před smrtí, duše rychle opustí tělo. Duše se drží kousek nad tělem a shora pozoruje, co se bude dál dít. Tuto zkušenost jsem poznala v necelých šesti letech. Odpověď na otázku 2. Spiritualitu vnímám jako nauku o duši. Duše je podle mého názoru inteligentní energetický obal, který za určitých podmínek můžu spatřit svým duchovním zrakem. Těmi podmínkami je vnímání lásky, pokory, hlubokého respektu a víry, kterou vnímám jako vibrační informaci. Soucítěním s duší navazuji telepatický kontakt, který mám možnost přetlumočit do slov. Na základě principu kvantové mechaniky jsem kontaktérka. Využívám multidimenzionální energii zvané světlo svým intuitivním vnímáním vizí. Moje vize znamená vlnu. Vlna obsahuje energii, podle mě je její pole měřitelné, a pro kontakt využívám svojí intuici. Svojí CNS vnímám vlnu někdy i s časovým propojením. Čas odhaduji podle svých pocitů. Když přes intuitivní vnímání na něco zaměřím svojí pozornost, vše, co vidím, mohu tlumočit do slov. Tuto dovednost mohu využívat např. k nahlížení do těla do vnitřních orgánů nebo buněk. Sebe vnímám jako prostředníka a kontaktérku. Odpověď na otázku 3. Na tuto otázku je podle mého názoru jen jedna odpověď, a to, že sami vědci si budou procházet vlastními poznatky rozšiřování svého intuitivního vnímání a se svými vlastními poznatky se pak podělí. Přístroje tuto možnost nemají. Alena Paslerová.
Co v časopise popsáno nebylo, je, že jako kontaktérka se nadále zdokonaluji. Učím se klást ty správné otázky, protože bez nich bych se nic nedozvěděla. Ale také bez sebevzdělávání by se žádné pokroky nedostavily. A tak mě popohání moje nekonečná zvědavost na rozkrývání tajemství, protože zapálení a touha po poznání je nepopsatelná! A i realit života je nekonečně mnoho…
TOUTO FORMOU BY JSEM SE CHTĚLA JEŠTĚ JEDNOU PODĚKOVAT CELÉMU TÝMU ČASOPISU ZA PŘÍLEŽITOST. DĚKUJI!