ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

Články

ČLÁNKY  PRO RADOST  I  K  ZAMYŠLENÍ

Všichni jsme si rovni, ale všichni nejsme na stejné úrovni.

(Neznám autora, ale děkuji mu za tento výrok,

je tolik pravdivý ve své zkušenosti,

a proto můžeme mít pro jiné hluboké pochopení a porozumění.)

Prozatím nabízím pouze telefonické konzultace,

až do odvolání.

Těším se naslyšenou!

10.4. 2020 DOPLNĚNÉ INFORMACE

– k aerosolu

Mnohým z nás není jasné, proč lidé, kteří v sobě koronavirus mají, vykazují příznaky a jiní, kteří to  v sobě mají také, tak příznaky nemají žádné. Nebo jen minimální. Je to z důvodu množství aerosolu do těla vdechnutého!!

Když někdo v sobě bude mít např. jen tři viry, má to sice v sobě, ale aerosolu je tam tak málo, že nevykazuje žádné známky nakažení.

Kdežto kdo virů vdechl 200, tak jeho imunitní systém si s takovým množstvím aerosolu již neporadí!!

Ale ten, který v sobě má aerosolu ze třech virů takto málo, ale bude se stýkat s tím, který jich má 200, tak je ve velkém riziku. Protože vdechne další a další, a s narůstajícím množstvím aerosolu z virů už si jeho imunitní systém neporadí.

Zákeřnost koronaviru je v množství  vyloučení aerosolu.

29. 3. 2020   – ke koronaviru:

… “Je jak pavoučí síť.”
Virus se chová tak, že má hlavní vlákno. A když se ocitnete v tom směru a proudu toho vlákna, tak je velká pravděpodobnost nákazy. Proto není logika v nakažení; a proto není každý člověk v daném prostoru (např. v autobuse) automaticky nakažený. Je nakažený jen ten, kdo se ocitl “na vlákně”. Tak to jen na vysvětlenou.
A také se už ví, že virus se uměle přenesl z živočicha na člověka. 

KORONA/VIRUS

Korona je světlo. Virus je temnota. Korona si na temnotu posvítí!! A když si na něco posvítí, tak se to něco odhalí. Zákonitě.

A tak máme život před koronavirem, a máme život po koronaviru. Tento “otisk” už v nás zůstane napořád… Je to šok, který nás změnil!! A jen šok umí přeskládat naší DNA. Je to dramatické, ale – už jsme jiní! Už všichni víme, že není kam utéct, že není kam se schovat, že není kam odletět. Ale že musíme jít průkopnickou cestou!!

Mezi lidmi končí konkurence i jiné uměle vytvořené praktiky. Nebojte se!! Změní se ještě hodně věcí k lepšímu!!! Pro lidi i pro planetu.

26.3. 2020  PÁR SLOV – HLUBŠÍ ZAMÝŠLENÍ

Zamyslíme se společně. Vždy, když nás něco potkává, není v tom náhoda. Máme dojít k novému vnitřnímu nastavení.

V tento nelehký čas je to naše nové učení ke změně v nás, našeho vnitřního přerodu a rozkvětu.

Když se otevírá 4. čakra a spojuje se s čakrou 1., tak co to pro nás v našem životě znamená?

Každý den se naše city projevují ve hmotě. I přesto, že moje bytost chce něco jiného, a i když zrovna slyším něco jiného od ostatních.

Ale nyní se po nás chce změna! Už si máme stát za svým!! A konečně si zjistit, jak to uvnitř v sobě každý z nás má.

Nejdůležitější je, jak to mám já a co chci a co potřebuji.

A když už vím, jak to v sobě uvnitř mám (v srdci, tj. 4. čakra), začnu to říkat nahlas (hmota, tj. 1. čakra).

Hlas (a i když jsem potichu, tak ten, co uvnitř v sobě mám jako tichý dialog) mi vytváří vibraci, která se mi začíná zrcadlit v mém životě. A takový život pak žiju. Žiju vlastní změnu. Dělám svojí činnost.

A když dojdu do bodu, že je mi jedno (je zapotřebí cítit ten pocit, že mě to opravdu doopravdy nevadí), co je kolem mě, jak a co říká i co si myslí druhý člověk, neovlivní mě to. Stojím si sám/sama za svým a beru na sebe svojí vlastní zodpovědnost.

To, co druhý říká, co si myslí a co žije, je jeho vibrace.

Já žiju svojí pravdu a JE MI JEDNO, ŽE …to znamená NEŘEŠÍM TO. A to je MOJE VIBRACE.

Když je mi vlastní (sžiji se s novým vnitřním nastavením neřeším) a moje vibrace je je mi jedno (pozor – nesmíte to zaměnit za pocit lhostejnosti!!! Lhostejnost je nízká vibrace.), pak jsem celistvý/á.

Dostal/a jsem se o vibraci výš a teď to žiji.

Takže když -JE MI JEDNO- a v sobě to máte zpracované (a tudíž už nic nemusíte tzv. rozdýchávat), rozlije se ve vás pocit hlubokého klidu, míru a poznání, že tak to je.

Vaší vibrací už je jenom hluboký mír být sám/sama sebou

A o to v tuto chvíli jde, tam všichni směřujeme.

23.3. 2020   PÁR SLOV

Všichni čekáme, kdy nárůst pandemie u nás skončí…

Není to ani deset dnů a nárůst už máme víc jak dvojnásobný! A naštěstí i několik uzdravených jedinců, kteří nám přináší naději! I tak je zde vidět, jak je vše nepředvídatelné, nic se odhadnout nedá!! Nikdo z nás neví nic. Jen se mění naše vnímání. Že všichni jsme na jedné lodi a jsme na jedné planetě. Neexistuje třetí svět. Svět je jenom jeden! A to, co se zdálo být od nás tak daleko, už nikdy takto pociťovat nebudeme. To, co se stane na druhé straně naší planety, už vždycky budeme vědět díky poznání, že se nás může kdykoliv cokoliv dotknout.

A teď vzkaz pro nás všechny na uklidnění a informace na toto dění:

Co můžeme vědět? Co se pro nás mění? Jaká jsou upřesnění?

Moji milí! To, jak se vše zamíchalo, berme jako růst.

Lidstvo se vždy s něčím potýkalo. Posouváme se dopředu o kus.

Pomáhat si máme vzájemně, a také pečovat.

Společně se máme povzbuzovat!

Srdeční čakra se otevírá a propojuje se s čakrou první.

A uvědomit si je dobré i to, že všichni, všichni jsme nevinní!!

15.3. 2020   Milí přátelé a příznivci, zdravím vás!

Ptáte se mě, jak to tady u nás bude dál, a zda bych pár řádek k dění nenapsala.

Určitě se nikdo z nás z momentální situace nenecháváme vyvést z míry, ale přesto jistá opatrnost je na místě. Nenápadně se tak přemisťujeme do izolaze, ať vědomě či nevědomky. A protože se máme rádi, nevadí nám to až tak. Prozatím. Spousta lidí si ale myslí, že to bude jen na několik málo týdnů…

Vnímám, že se vše kolem pandemie bude protahovat. Bohužel.

Větší izolovanost nás čeká určitě ještě dva měsíce, ne-li tři! Tak, jak se to k nám rychle dostalo, to rychle neustoupí. Ukázalo se mi číslo 500 – nemocných lidí i přes všechna opatření. (Snad se mýlím).

Samotný COVID -19 díky lidské osudové chybě provádí změny ve zdraví. V uvozovkách je to energeticky silný jedinec, který vytvoří, když se dostane do těla, veliký chaos. U někoho tak veliký, že dochází k selhávání. A kolapsu.

Je jak pavoučí síť. Jeho původ není probádaný, je to “mladý” virus.

Každý z nás, každý jednotlivec, se může domluvit s nebeským tatínkem a vytvořit si s ním “dohodu”, aby nám pomohl vyhnout se nakaženému člověku a nepřijít do kontaktu i s takovým, který ještě sám neví, že to v sobě už má.

Obracet se na boha je dobrý způsob!

A protože jsme zodpovědní, delší dobu se neuvidíme. Avšak díky technickým vymoženostem jakým je telefon, můžeme v kontaktu i tak být.

A to je dobrá zpráva.

1.1. 2020

Otevřeme dveře do nového roku 2020 – do roku Krysy.

Rok Krysy si dával čas na vytvoření karmické numerologie. Stále se mi tento rozbor z neznámých důvodů odkládal, prostě mi energie nového roku nedovolily vstoupit. Až dnes.

Téma, které Krysa nese, je ve znamení financí/hmotných statků. Někomu se finance sesypou tzv. jak domeček z karet.

Karma roku bude ve znamení taktu, diplomacie, vnitřního založení.

My lidé budeme procházet sebeovládáním. Bude to o našem úsilí o uznání. Hlavní roli u nás bude hrát vysoká citlivost. Proto bychom neměli mít pomyslně soudcovský talár a nemáme si hrát na soudní znalce.

Buď u nás budou pády (ega) nebo osvícení. Zlatá střední cesta nebude!

Jádrem tohoto roku bude láska, která udává směr – bude v nás rozpor mezi intuicí, citem a hmotou/rozumem.

Osud: bude růst a akce. Můžeme se osudově zamotat, že si můžeme sami zastavit růst (duchovní).

Naším zájmem by mělo být hlubší přemýšlení než se do něčeho pustíme a než něco řekneme. Měli bychom vnímat z toho plynoucí následky ve hmotě! Proto máme plánovat. Jenže – v tom bude ten háček. Viz. článek – Můj úhel pohledu na rok 2020.

Životní povinností pro ty, kteří na sobě pracují, je, dobře poslouchat (né naslouchat, ale opravdově být poslušný sám/sama sobě) sami sebe, protože jsme spojení s bohem! Ale bude to chtít odvahu a stát si za svým. Bude vládnout vysoká citlivost a naše akce/neakce se budou dotýkat našeho těla. V praxi to znamená – neposlechnu intuitivní nápovědu pro svoje tělo (např. jsem unavený/á, ale prospat se, si sám/sama zabráním), tělo mě vypoví službu!! Okamžitě!

V minulých letech kdo jen bral, bude se učit dávat. A když nebude chtít učit se dobrovolně, vesmír to za něj vyřeší sám!

Skrytě se bude působit na sobce. Sobci budou konfrontováni se zanedbaným partnerstvím i se svým citovým životem, který od nich chce kompenzaci!! (Čas dluhů, závazků).

Tento rok bude o pracovních výkonech. Vše, co budeme plánovat, dělat a přemýšlet, bude působit ve hmotě. Měli bychom jít průkopnickou cestou, a pak sklízet; a jak se říká – komu čest, tomu čest.

Povoláni jako lidé budeme i k jisté izolaci. Bude toho na nás moc. V tomto roce na nás působí velké vciťování se – do problémů, bolestí, do úmrtí, mentálních oblastí, a pod. Budou se mít líp ti, co jsou flegmatičtí.

Trénujme nadosobní úsilí, dívejme se na věci tzv. neosobně, svrchu. Uvidíme širší souvislosti. Jinak na nás budou působit skrytě vášně.

Tento rok od nás bude vyžadovat jak vnitřní sílu osobní vůle, tak tvůrčí vůli. Ale ta jde ruku v ruce s duševní zralostí. Jinak nás to tam prostě nepustí… Dveře se neotevřou, jsme-li třeba vypočítaví.

Ale budou nám umožněny i nové struktury vědomí!! Když rádi přijmeme zodpovědnost a vztahy na vysoké úrovni. Vztahy i sami k sobě, v přátelství když budeme vnímat jako rodinu. Pak náš charakter bude mít širší působení.

Tento rok je ve znamení bioenergetiky.

30.12. 2019

MŮJ ÚHEL POHLEDU NA ROK 2020

Vnímám, jakoby v tomto roce bude všechno (ale né pro každého z nás), za nás už “naplánované”.

Aby lépe pochopili ti, pro které se tohle chystá a neví o tom, ale až to přijde, pak jim to dojde. Tak se budu snažit popsat o čem to je. Na příkladu:

Já jako bych za sebe se rozmýšlel/a, jestli mám jít vlevo nebo vpravo; jestli bych třeba neměl/a udělat tohle nebo tohle; ale – než si to všechno rozmyslím, anebo si to ještě ani rozmyslet vlastně nestihnu – úplně zčista jasna sám život to udělá za mě, a to ráz naráz!! A já budu jen koukat jak tzv. vyvoraná myš…(Rok 2020 je přece ve znamení krysy).

Všechno bude jak blesk z čistého nebe a všechno už bude za mě “zařízené”. Já sám/sama za sebe už neudělám vůbec nic…

Na první pohled to bude vypadat, jako bych neměl/a vůbec svojí svobodnou volbu ani vůli!!! Energeticky to bude vypadat tak, že větrný vír z minuty na minutu úplně nečekaně a neplánovaně mě vynese do vzduchu, zatočí s tím vším i se mnou a rychle s jasným cílem mě úplně jinam postaví. A já budu jen vykuleně koukat co to bylo, a pak to budu “rozdýchávat”.

A nebude to chtít, že se to budu učit přijímat. To né! Já se budu učit jen těmto změnám PŘIZPŮSOBOVAT.

Už je za mě rozhodnuto, stojím tam kde mám stát a – hledám v sobě a kolem sebe PŘIZPŮSOBENÍ SE.

A o tom bude celý rok 2020 u těch lidí, kteří si mají projít tzv. ČASOVÝM ZRÁNÍM.

A to se ani nenaplánuje a ani dopředu neodhalí!!!

7.10. 2019

ROK 2020 – ČAS DLUHŮ

Z numerologického hlediska rok složený ze dvou čísel dvacet dvacet (2020) nám navrací opětovné setkávání. A bude to na náš život mít zesílený vliv! V situacích, v pocitech, v postojích, ve vztahové rovině. Budou se nám odhalovat naše myšlenkové vzorce. Přichází k nám zesílená energie na vyrovnání našich dluhů. Dluhů vůči… to si už budeme doplňovat každý sám.

A jak poznáme, že k někomu nemáme ještě dluh “zaplacený”?

Je to o zvláštním pocitu v nás.

Zvláštní v tom smyslu, že vnímáme uvnitř sebe vnitřní rozpor. Rozpor může např. být mezi intuicí a citem, a proto se přesně neví, nač se spolehnout.

Anebo – řekneme nahlas nějakou větu, anebo nějakou větu někdo řekne nám. A my se v tu chvíli velmi podivíme a řekneme si: “Proč to říkám….?!?” Anebo: “Proč to ten člověk říká…?!?”

Každý říká jen to, co je v něm.

Díky tomu se nám však odhaluje dluh. Dluh, který ještě není vyrovnaný….

A jak takový dluh vůči druhému vypadá….? Jak se odstraňuje?

Vše je o úctě!!!

Můžeme své dluhy “vykoupit” tím, že upřímně z celého srdce budeme k těm, kterým jsme ublížili a víme o tom, že k těmto lidem budeme starostliví a dáme jim náš opravdový láskyplný zájem najevo!! Dáme jim jakoukoliv duchovní podporu!

Hlavním tématem je tedy péče v mezilidské rovině.

Láska, péče a zájem – to jsou základní motivy na splácení dluhů.

4. 11. 2018

ROK KANCE 2019

Rok v roce 2019 je ve znamení VEPŘE, někdo říká rok PRASÁTKA, KANCE a někdo zase BACHYNĚ.

Pro rok 2019 KANCE se můžeme “přeřeknout” a čekat – KONCE.

Protože podle karmické numerologie nám tento rok přináší téma – NOVÉ ZAČÁTKY (19/10/1) a nula nám to ještě umocní.

Mnohé věci se již silně ukončují, aby se zrodily do nových začátků. Abychom se zvedli z popela jako bájný Fénix. Tato energie 2019 konce/nových začátků bude vládnout nám lidem tak, že začneme zjišťovat, kdo nebo co je neúplný/é. Mnozí lidé proto půjdou tzv. na porážku. Budeme vidět v mnohých věcech/lidech jejich tzv. neúplnost, protože budeme zjišťovat, že to, co oni říkají, nefunguje. Protože oni tomu nedali tolik času a tolik energie co tyto věci ve skutečnosti potřebovaly.

Takže nás bude provázet energie rozpoznávání pravdy, která nám pomůže odhalovat omezení i to, co bylo doposud skryté; abychom toto u druhých lidí nejen uviděli, ale též pocitově rozpoznali jejich úplnost/neúplnost!

A budeme si muset nějak zpracovávat tyto odhalené a šokující energie nějakým způsobem a zařídit se podle toho. Budeme muset nalézat v životě úplně jiné postoje, protože odhalená skutečnost nebude již mít tu hodnotu, která na fungování doposud stačila. A budeme vědět, ke komu nebo k jakému postupu si dveře uzavřeme, protože budeme na vlastní kůži cítit, co v praxi nefunguje.

Rok 2018 byl rok pravdy, aby se věci po očištění uzavřely, takže zcela spadly masky a rok 2019 nám to vše roztřídí.

Ti, co mají praxe a fungovat jim nebudou, protože mají klíč pýchy, budou muset realizovat ve svém životě jiné cíle. A dále – jak se do lesa volalo, nyní už se z lesa ozývá! Nevhodné postupy nebo jednání se “sami” v tomto roce 2019 odhalí! Mnozí lidé proto budou naříkat a prosit, aby se staré postupy udržely, ale nikdo těmto starým energiím nepodá pomocnou ruku. Je to daň za předchozí vypočítavé jednání, které jim doposud procházelo. Ale vypočítavost a kalkul už neprojde. A protože sami šidili, tím pádem se sami ošidili… Už je vesmír donutí, že budou muset jít životem nově a jinak… A to lze přes hlubokou krizi, ztráty, anebo sami dobrovolně si začnou dokončovat své učení, které zanedbali anebo zfušovali.

Rok Kance jak se zdá, bude krutý; ale pravda to nebude!! Neboť sami lidé budou vyjadřovat emocionální nestabilitu. A tento rok 2019 to odhalí. A proto vnitřně mnozí nepoctiví lidé zažijí zemětřesení. Ztratí stabilitu a pevnou půdu pod nohama. A je to proto, že kolo osudu se již v roce 2010 otočilo na vyšší spravedlnost a nyní na nás tato energie sestupuje do naší reality. Proto se mnozí budou cítit jako oběti systému. Nepochopili, že si to nastavili sami do svého života již před tím… Protože si mysleli, že mohou všechno odbýt, že mohou podvádět, hrát s lidmi falešné hry, tahat každého jak se říká za fusekli a že se to nikdy neodhalí….

Rok 2019 je o štěstí! Proto my lidé bychom zkázu ve svých životech ze správného/spravedlivého hlediska měli začít vnímat jako veliké štěstí. Už si nebudeme totiž zanášet vlastní karmu!

Všichni se máme natočit směrem do větší spokojenosti. Máme získat nové myšlenky, nové postupy, nové názory, nové postoje, nová přátelství, novou orientaci. Jen takto zažijeme v roce 2020 duchovní rozkvět a duchovní růst. A kdo se bude bránit projít transformací, toho 2020 semele.

Mnoho lidí u sebe v roce 2019 najde sílu na realizaci nových plánů, vytváření nových věcí a uskuteční své sny. Mnoho lidí zregeneruje své síly.

Avšak jiní lidé zažijí prázdnotu, neboť ještě u sebe neuvidí své nové příležitosti. Budou se bát pravdu žít i říkat, budou se bát vykročit do neznáma anebo budou mít strach z novinek. A v tom jim může pomoci odkrytí sebe samého a svých možností, ale i svých nevhodných kroků. Poznat víc svoje vlastní chyby, ale též naopak svoje sny, vize, směry.

Toto hledání nabízí meditace, kreativita a věci/učení, které nám dodávají radost!

Rok se ponese více v ženských energiích, máme si zpracovávat podceňování, pocity opuštěnosti, bezmocnosti a ztracenosti, pozor si máme dát na odmítání života v radostném žití, na kritiku kvůli novým činům, bude zde touha po návratu do bezpečí a odpočinku, zajištěnosti a spokojenosti.

Pozor si budeme dávat na osobní citovou angažovanost, abychom si udrželi vnitřní harmonii.

Budeme chtít získávat nové vědomosti které fungují!! A budeme si rozšiřovat své schopnosti v laskavosti.

Jemný humor, naděje, harmonie, dávání štěstí, radosti a důvěry a to, že je na nás spolehnutí.

K realizaci pozitivních změn a že jsme pod ochranou boží nám pomůže ve tvoření vlastní citlivost, která pro nás bude osobní zkouškou z dospělosti.

Nový život v hlubším prožívání začíná.

7.1. 2018

ROK PSA – ROK 2018 (z pohledu karmické numerologie)
Vláda Kohouta se pomalu přibližuje ke svému konci. Čínský horoskop ve znamení Psa převezme vládu 16. února 2018 a svou vládu skončí 4. února 2019.Rok Psa nám přináší mnoho zmatků. Už jenom samotné datum 16tého odstartovává velký chaos.Ale naštěstí nebudou chybět ani dobré zprávy. Mnoho lidí se stane pokračovateli/adepty.Samotný rok Psa nám některým “pomůže”, že nám otevře naší tzv. PAMĚŤ DUŠE. Někdo by mohl říct Pandořinu skříňku. Tento rok bude pro mnoho lidí složitý…. nebudeme některé lidi a jejich chování ani poznávat. Tito lidé budou jakoby zmatení nebo jejich myls bude zastřená. Budou totiž jednat jako kdysi dřív když žili – jenže to nebude zapadat do tohoto jejich současného života! Budou vypadat zmateně, jako slepí nebo ztracení, budou jednat chaoticky nebo si budou připadat jako poustevníci anebo podivíni a jakoby mimo. Ale přesto to budou oni! Patří to k nim! Je to jejich paměť duše. Touha těchto lidí bude po hmotných statcích. Proto se mnoho lidí bude překonávat (např. v nakupování, a pak budou koukat, co všechno si nakoupili za hlouposti, a až doma zjistí, že jim nezbylo na chleba). Někdo bude muset přijmout svojí neblahou minulost nebo svoje vlastní stíny. Každý nebude už chtít být obětí. Jenže to bude mít háček – bude muset být upřímný hlavně sám k sobě a co chce, co ho vede. Kolo osudu se přetočí, když lidé budou dělat dobré skutky, budou-li štědří a zastanou se. Ale než se přetočí jejich kolo osudu na štěstí (rok 2019), budou procházet bojem sami se sebou… Zda se mám zastat, udělat dobrý skutek, atp. Budeme se prodírat vlastním křovím a prosekávat se trnitou cestou, abychom se osvobodili anebo probudili ze spánku po vzoru Šípkové Růženky. My, kteří to zvládneme a projdeme niternou očistou a dostaneme se k vlastní odvaze, pak získáme propojení. Naše duševní jádro se propojí s charakterem a – změníme se od základu!!Spousta lidí zatouží po zdraví. Proto mohou být plné nemocnice, aby se již navždy zatočilo s jejich nemocí! Povede nás naše akce a náš psychický stav. Tento rok nás vede ke komunikaci s vlastní duší, a proto i ke štěstí. Nebude potřeba někoho napodobovat, každý je tu sám za sebe. Karma chce, abychom se přijali takoví jací jsme, abychom sami sebe neodsuzovali. A pochopili, že mír a klid v duši přináší prospěch. A že stresy nás vedou do záhuby a k nemoci. Můžeme si vybrat cestu boje anebo být druhým lidem příkladem. Můžeme si ale hledat i pomoc, když nebudeme vědět kudy kam. Proto by se člověk měl začít vroucně a opravdově modlit, a věřit na zázrak. Přes upřímnou očistu rozkvétá naše duše. Už na jaře nám bude vládnout vnitřní boj, abychom se probudili. Bude mnoho tzv. déjavu. A budeme si dořešovat vztahové záležitosti z minulosti. Budou se potkávat “staří známí”, opětovná setkávání budou na denním pořádku. Budeme zažívat pocit, že se s někým známe odjakživa. V létě se budeme zbavovat pout, abychom zatočili s pocitem beznaděje. Odpoutání se od starých programů, lidí, situací, minulosti.Měli bychom si uzavřít minulost. V roce Psa podzim a zima bude ve znamení seberealizace, bude prověřovaná naše výdrž, síla vůle, bude nutné překonání negativních výzev pozitivním myšlením a postojem, abychom šli směrem k lásce. K rozkvětu našeho vědomí. Bude potřeba sjednotit mysl/myšlenky s našim jednáním. Rok Psa v letošním roce nás směřuje k intuici. Jedenáctka je síla. A ta se bude prosazovat anebo nás bude semílat. Nemáme se stát obětí v povoláních, v přeceňování svých sil. V tomto směru budou velké přesuny, aby si každý udržel zdraví. Zaměstnání se nám má stát radostí! Ale to je pro velkou část obyvatel prozatím v nedohlednu. Ve finanční oblasti bude nadále pokračovat chaos. Kvůli financím mohou lidé zažívat psychické stresy, mohou kvůli nim velmi vážně onemocnět. (Především ti, co přehlíželi varování).Proto zde je rada, abychom k penězům nebo k nákupům či investicím přistupovali intuitivně nebo intuici silně využívali, abychom předešli tomu, že jsme o peníze přišli. Budou chtít vládnout kriminální živly v plné síle. Hrozí extrémní situace. Kdo si udrží v oblasti práce, zdraví a finance pořádek, řád a soulad v těchto třech odvětvích, bude pod šťastnou hvězdou a ochranou.Tento rok pro někoho může být tzv. kousavý; pro jiného se však může stát velmi příjemným rokem, může potkat věrného přítele, někoho, na koho se může 100% spolehnout. Neměli bychom zapomínat, že vše, co budeme dělat, máme poměřovat se zdravím! (Zda to, co dělám, mi ho neubírá nebo nepoškozuje). Proto i práci si máme vybírat intuitivně. Celkově v tomto roce můžeme využívat intuici ve všech svých směrech a životních oblastech, neboť ta nás zdárně provede celým rokem 2018 v radosti i zdraví. Vysokofrekvenční vibrace a naladění na ně nás úspěšně převedou do roku 2019.       psáno 30. 4. 2017

psáno 21. 1. 2017

ROK KOHOUTA, ROK 2017 / z hlediska karmické numerologie                  Od 28.1. 2017 nám začíná vládnout Kohout.Vnímala jsem, že pro nás mám vypracovat na letošní rok rozbor vycházející z karmické numerologie, která má své kořeny v kabale. Kohout – má karmickou zátěž! Každého z nás povede osobní duchovní vedení. A Kohout nás povede svým instinktem, je zde působení silného vlivu “jak vysílám, tak přijímám”. Čekejme letos zesílený vliv.Kohout chce, abychom stáli nohama pevně ve hmotě / na zemi, a zároveň, abychom se propojovali se svojí duší, a tím se orientovali na nový/é osobní směr/y.Máme objevovat nové možnosti, volnost.Na druhou stranu, kdo zná své slabé a silné stránky vlastní osobnosti, ten se bude probouzet. Tento rok po nás chce a vyžaduje duchovní zralost.Máme prožívat svobodu a neomezovat sami sebe očekáváním, odtažitostí nebo bát se odpovědnosti, proto zvažujte svoje rozhodnutí.Rok Kohouta je rok výzev. Bude na nás “kykyrýkat”, a bude čekat, jak se zachováme! Takže v tomto roce i ustrašení lidé (lidé, kteří si např. prošli šikanou), budou nuceni najít odvahu k sebevyjádření a postavení se za sebe!! Nemusí už se bát. Tento rok vede k nebojácnosti.Jádro tohoto letošního roku v sobě nese energie práva, rovnováhy a spravedlnosti.Tento rok u někoho z nás bude ve znamení kolísání váhy. To bude způsobovat právě naše nerozhodnost a strach nebo pocit, že je v našem životě něco definitivní.Bude se zpochybňovat autorita u tzv. “vážených osobách”, jelikož jejich vliv se projeví jako nepříjemné omezování.Budeme zažívat zkušenost, že “nedostanu tolik, kolik jsme dali”. Budeme “v poznání souvislostí”.A to nám půjde “na psychiku”, když se nebudeme umět osvobodit se ze svých dramat. Ale když budeme chtít, aby nám to nešlo na psychiku, tak budeme nuceni změnit si přístup; něco v sobě budeme muset změnit! Osudová změna = je rok Kohouta. A naopak. Budeme po tom i toužit! Ale může to být jen na nevědomé rovině. A tak i ty samotné změny nám mohou jít na psychiku, že se budeme změn bát. Nebudeme něco chtít pustit. A jakmile to nebudeme chtít pustit, tak se začneme točit v kruhu. A to nás bude nutit najít si uvnitř sebe zcela nové psychické rozpoložení a nový postoj nezávislosti. Rok Kohouta nám někomu z nás bude určovat směr vývoje! Budeme muset projít reformou, pro někoho z nás je to přelomový rok. Něco se bude “lámat”. A budeme zkoušeni, ale i osvíceni.Bude se utvářet nové vědomí. I vztah ke své duši. A bude se odhalovat. Pravdomluvnost. Síla. Citlivost. Intuice. Síla srdce – toto téma bude uvádět životní směr. Rovina pocitů – to je náš letošní životní cíl.Cesta tohoto roku – smích, humor, umění. Spiritualita.Kdo bude chtít udržovat se v harmonii, ten má žít v lásce bez podmínek. Nic nechtít a nechtít se s nikým přetahovat a prát. Poodstoupit a podívat se z nadhledu. Objektivita. Loajalita. Respektování. Láska, která léčí. Láska která nás léčí – to je předpříprava na rok 2018. 18- je v karmické numerologii nejsilnější číslo. Vede jak nahoru ( jasnovidnost, jasnocit ), tak do propadliště. A bude jen na nás, v jakých vibracích se udržíme, a kolik lásky použijeme v každodennosti. Sílu lásky využívejme v každém okamžiku, v každém rozhodnutí, v každém jednání ať již sami se sebou či s okolím. Máme se ještě mnoho co učit!!

CO JE EZOTERIKA?

Ezoterika není výklad karet, ani to není např. čtení z akášické kroniky – to je dovednost.

Dovednost je číst z karet, z věštecké koule, z ruky, ze záznamů duše.  To není ezoterika.

Ezoterika je Tajemství. Kdo tzv. dělá ezoteriku, je sám překvapený, jak se vše v životě utváří a mění.

Ezoterika je Činnost Lásky. Je to činnost, která vytváří děj/e.

Ezoterika je děj zázraků!  25. 11. 2016

11. 3. 2016
BYLA JSEM POŽÁDÁNA VĚDECKO-ODBORNÝM ČASOPISEM ENIOLOGIE ČLOVĚKA (č. 8), ABYCH SE ZÚČASNILA ANKETY S NÁZVEM: NA JAKÉM PRINCIPU FUNGUJÍ MOJE SCHOPNOSTI? ODPOVÍDALO SE NA TŘI KONKRÉTNĚ POLOŽENÉ OTÁZKY.PRVNÍ – JAKÉ MÁM SCHOPNOSTI? DRUHÁ – CO JE ZÁKLADEM MÝCH SCHOPNOSTÍ A NA JAKÉM PRINCIPU SE PROJEVUJÍ?A TŘETÍ OTÁZKA SE TÝKALA NÁZORU NA VĚDU A CO BY VĚDA MOHLA UDĚLAT MIMO JINÉ PRO ROZVÍJENÍ.
MOŽNÁ OTÁZKU KOLEM MÝCH SCHOPNOSTÍ, NAPŘ. KDE MOJE SCHOPNOST SÍDLÍ A NA JAKÉM PRINCIPU PRACUJÍ JSTE SI MOHLI POLOŽIT I VY, KTEŘÍ PRAVIDELNĚ MÉ STRÁNKY NAVŠTĚVUJETE. A TAK TOTO MOJE TAJEMSTVÍ JE NYNÍ POPSÁNO A NÍŽE JE JEŠTĚ PODROBNĚJI VYSVĚTLENO:
Odpověď na otázku 1. Milí přátelé! Moje spirituální schopnosti pocházejí z jediného centra, a tím je CNS. Pokusím se popsat, jak se mé schopnosti projevují a jak funguji. Veškeré vzruchy mě vedou mojí centrální nervovou soustavou, a toto proudění vytváří v mých buňkách určitou strukturu. Tato struktura má svůj vibrační rozsah. Čím je vzruch silnější, tím silnější je pocitový vjem, který vzruch vyvolá. Nejsilnějším pocitovým vjemem je pro mne láska. Láska jako vibrace vytváří bioenergetické pole. Bioenergetické pole lidé nazývají aurou, a to je měřitelné. Každá barva má svojí vlastní vibraci podobnou elektrickému proudu. Tomu se říká magnetismus. Nevím, zda je magnetismus člověka měřitelný. Pro mě je magnetismus druhem informace, který je přenašečem vjemů, citů, vnitřních pocitů a vizí. A to vše mi vytváří informaci, kterou si „přečtu“ tak, že se umím propojit s pocity druhého člověka. Když se umím navnímat na pocity druhého člověka, který strádá, vnitřně se mi tím vytváří soucit. Soucit je hlavním spouštěčem mého vnitřního čtení informací. Nevím, jestli emoce soucitu je změřitelná. Lítost a soucítění sídlí v srdci. Když je někdo necitelný, nebo odejde milovaný člověk, pak strádám na duši. Na hrudi pak vnímám velkou tíhu. Tam je sídlo duše. Tak si získávám vlastní zkušenost skrze bolest a prohlubuje se mi takto moje dovednost intuitivního vnímání. Mám vlastní poznatek, že při ohrožení života, těsně před smrtí, duše rychle opustí tělo. Duše se drží kousek nad tělem a shora pozoruje, co se bude dál dít. Tuto zkušenost jsem poznala v necelých šesti letech. Odpověď na otázku 2. Spiritualitu vnímám jako nauku o duši. Duše je podle mého názoru inteligentní energetický obal, který za určitých podmínek můžu spatřit svým duchovním zrakem. Těmi podmínkami je vnímání lásky, pokory, hlubokého respektu a víry, kterou vnímám jako vibrační informaci. Soucítěním s duší navazuji telepatický kontakt, který mám možnost přetlumočit do slov. Na základě principu kvantové mechaniky jsem kontaktérka. Využívám multidimenzionální energii zvané světlo svým intuitivním vnímáním vizí. Moje vize znamená vlnu. Vlna obsahuje energii, podle mě je její pole měřitelné, a pro kontakt využívám svojí intuici. Svojí CNS vnímám vlnu někdy i s časovým propojením. Čas odhaduji podle svých pocitů. Když přes intuitivní vnímání na něco zaměřím svojí pozornost, vše, co vidím, mohu tlumočit do slov. Tuto dovednost mohu využívat např. k nahlížení do těla do vnitřních orgánů nebo buněk. Sebe vnímám jako prostředníka a kontaktérku. Odpověď na otázku 3. Na tuto otázku je podle mého názoru jen jedna odpověď, a to, že sami vědci si budou procházet vlastními poznatky rozšiřování svého intuitivního vnímání a se svými vlastními poznatky se pak podělí. Přístroje tuto možnost nemají. Alena Paslerová.
Co v časopise popsáno nebylo, je, že jako kontaktérka se nadále zdokonaluji. Učím se klást ty správné otázky, protože bez nich bych se nic nedozvěděla. Ale také bez sebevzdělávání by se žádné pokroky nedostavily. A tak mě popohání moje nekonečná zvědavost na rozkrývání tajemství, protože zapálení a touha po poznání je nepopsatelná! A i realit života je nekonečně mnoho…
TOUTO FORMOU BY JSEM SE CHTĚLA JEŠTĚ JEDNOU PODĚKOVAT CELÉMU TÝMU ČASOPISU ZA PŘÍLEŽITOST. DĚKUJI!