ZNÁME VAŠÍ BUDOUCNOST

Básně a tajemno

POSELSTVÍ TAJEMNÁ DO BÁSNÍ VLOŽENÁ 

 

Některé básničky jsou poděkováním duchovním průvodkyním, Andělům, Duchu z Hor, Bohu, a také mým pozemským přítelkyním. Bez vás všech bych nebyla tam kde jsem. Děkuji!! 

 

6.10. 2016
OSUDOVÝ PRŮVODCE
Osudový Průvodce vzkazuje Poznání,
jaké máš životní zadání.
Osudový Průvodce posílá Ti rady,
co změnit si máš, to Tě poradí.
Průvodce Osudu má barvu svojí,
potřebou pro Tebe situace Ti chodí.
Jak dokážeš prohlédnout svoje reakce,
zda v ústraní vyčkáš… či půjdeš do akce.
S těmito záznamy Osud se píše,
ukládá poznatky do svojí Říše.
Pak nastaví zrcadlo – zda svůj odraz přečteš,
zda změníš si myšlenky…činy své…zda nápravou projdeš…

 

PODĚKOVÁNÍ

Nebeský tatínek – to je můj zážitek.

Nebeský tatínek – to je můj prožitek.

Nebeský tatínek – to je můj učitel.

Nebeský tatínek – to je můj pěstitel.

Pěstuje ve mě k životu víru,

pěstuje ve mě v životě míru.

Pěstuje se mnou důvěru v žití,

abych zážitky měla a měla prožití…

5.9. 2016

 

29. 9. 2015
VIOLKA                                                                                           ANIFÉ
VIOLKA MILÁ, BÁSNIČKY TVOŘÍ,                                      ANIFÉ JE SPRAVEDLIVOU ŽENOU,
ONA JE SKVĚLÁ, KDYŽ DO DUŠE SE NOŘÍ.                     ONA ŽIJE SI ZA ZÁVOJEM A DUHOU.
PO PEŘÍČKU POSÍLÁ LÁSKU VE SLOVECH,                     ONA SE PODÍLÍ A ŘÁD SI HLÍDÁ,
KDYŽ HÝBÁ POEZIÍ VE VOŇAVÝCH KVĚTECH.                VŠEM DÁVÁ SPRAVEDLIVĚ TO, CO MÁ.
VIOLKA JE ŽENA, KTERÁ ZA ZÁVOJEM ŽIJE.                  ŽENOU JE ANIFÉ, KDE PŘÍSNOST NECHYBÍ,
A PŘESTO TO NEVADÍ, AUTORKOU JE JEJÍ POEZIE.      TO PROTO, ABY SE LIDÉ VZBUDILI!!
NEMOHLA DOKONČIT SVOJE KRÁSNÉ DÍLO,                   ANIFÉ HLÍDÁ SI U VŠEHO ZDRAVÍ,
NĚKDO JÍ ZABRÁNIL, ABY S NÍ NEŽILO.                          POTOM ŘEKNE NÁM, CO NÁM HO SPRAVÍ.
NAŠLA MĚ VIOLKA, ABYCH ZA NÍ DÍLO PSALA,               POMŮŽE OPRAVIT, ODSTRANIT, ZACELIT,
ONA JE JEMŇOUČKÁ JAK NEJKŘEHČÍ VÍLA.                   DO VŠEHO VNOŘÍ SE, A CHYBY ODHALIT.
ENERGIE JEJÍ PŘESTO SÍLU SKRÝVÁ,                            ŘEKNE CO POMŮŽE, UROVNÁ, SLADÍ,
POEZIE OD NÍ DO MOUDROSTI VSÍVÁ.                            DO KRÁSY NAVEDE A ZDRAVÍ NÁM SPRAVÍ.
MOUDROST SE ŠÍŘÍ VIOLČINOU POEZIÍ,                         ANIFÉ MOUDRÁ JE, UMÍ SE ROZHODNOUT,
KDYŽ DOJETÍM ROZPLÁČE, SLZY SE NESKRYJÍ.            CO LIDI POSÍLÍ NA JEJICH BUDOUCNOST.
ONA JE TVŮRKYNÍ NĚŽNOU A DOJEMNOU,                     DO STÁŘÍ POVEDE NÁS SPRÁVNOU CESTOU,
KDYŽ BÁSNĚ ROZDÁVÁ, PAK OHNĚ SE ZAŽEHNOU!!      Z CHYB SE LZE VYMANIT A …….
PŘEDPOVĚĎ DÁVAJÍ CO BÁSNIČKY NAPOVÍ,
RADOST A ODVAHU NACHÁZEJ V POSELSTVÍ.
POSELSTVÍ TAJEMNÁ DO BÁSNÍ VLOŽENÁ,
S POKOROU PŘIJÍMÁM DÍLA POŽEHNANÁ… 
DĚKUJEM VIOLKO! BOŽE! A VESMÍRE!
ŽE ČÍST SI MŮŽEME V TOMTO KOUZELNÉM DÍLE.

 

 DUCH z HOR
„Ahoj milý, stříbrný Duchu!
Zdravím Tebe! Dáš prosím poslech mému uchu?
Mohu se Tě ptát? Neruším Tě od Tvé práce?
Mám Tě vnímat jako rádce?
Kde ses tady vzal?! A odkud přicházíš?
Něco nového mě povíš?
Nebo přinášíš mě nějaké sdělení?
Jakou řeč mi dáš k mému rozuzlení?
Proč vstoupil jsi mi do života nečekaně?
Jak rozumět tomu všemu mám? A zůstaneš tu navždy? U mě?
Nebo budem navštěvovat se jen na zavolání?
A máš snad taky svoje přání?
Co mohu vědět o Tobě? A co prozradíš mi?
Co skrýváš za svými zdmi?
Děkuji mnohokrát Tobě Duchu, že mohla jsem Tě spatřit,
že odpovíš mi na otázky, tak klaním se Ti, a jdu vnímat Tvůj cit.“
„Jsem rád, že uviděla jsi stříbrný můj plášť.
Stoupl jsem si k Tobě bokem, abys viděla mou zář.
Já všiml jsem si Tvých vibrací a vibrace Tvé Tě prozradily,
a prozkoumat jsem si mohl, z jakých skládáš se emocí.
Tak ukázat jsem se Ti mohl, neb Duch jsem z Hor,
a sdělení Ti mohu předat, protože je mnoho stor,
příběhů, které pravdu ukrývají a nemohou se hned odhalit,
a zdraví se dotýkají, i rány emoční mohou zacelit.
Každá rostlina umí o sobě na přání hovořit,
aby léčebně pomohla a nemoc zvládla do zdraví přetvořit. 
Já, Duch z Hor, mám v sobě poznání, a to bych Ti říci chtěl,
že kdo prožije zklamání, tak na svém těle se zachvěl.
Tím, že se zachvěl, tak vibrace se rozezněly,
a tělo se otřáslo, a chlad do něho vstoupil.
Ta slabost je tam pak ukrytá,
a člověk si myslí, že se ho to nedotýká.
Jenže energie chladu už je v těle,
a proto se určenou bylinkou tělo posiluje.
Bylinka vyhání z těla tento chlad,
a člověk dojde k poznání – až pak.“
Zdraví Duch z Hor
    1. 2014
POSELSTVÍ ANDĚLA 
Můj Nebeský Anděly, máš pro mne vzkaz?
Který předat bytostem Země mám, od Vás?
Co dozvědět se mají od Tebe?
Co všechno mají dělat pro sebe?
Co všechno nás čeká v nejbližší době?
Jak hledat pokoj máme sami v sobě?
Jak porozumět máme okolnímu dění?
Jak najít cestu máme od lpění?
Já, Andílek Poznání, promlouvám k Vám,
nebojte se ničeho, radím Vám.
Důvěřujte pocitům ukrytých ve vás samých,
prožívejte lásku ve dnech cenných.
V těchto dnech dochází k planetárnímu posunu,
proto energie Zla dojdou k odsunu.
Kdo nebude se chtít těchto energií zbavit,
něco ve svém bytí bude muset zlomit.
Ať je to chování a nebo nedůvěra,
u každého dojde k propojení ducha.
Kdo obstojí, dojde k radostnému úspěchu,
žít se bude lehce a už ne ve spěchu.
Ti, kteří jsou bytostmi Světla zvoleni,
propojeni jsou s láskou, a tak k pomoci určeni,
proto láskou prozařují vše kolem dokola,
aby vše změnit se mohlo a začala obnova.
Obnova celičké naší Planety,
proto s radostí čekejte na světelné záblesky,
ty celičkou naší Planetu pročistí,
od energií temna i všech neřestí.
Naši přátelé nás z Nebes navštíví,
přijměte je s láskou, i Duše nám očistí.
Spolupracovat budeme všichni společně,
žít se nám tu bude úžasně konečně.
Návštěva přátel je pro naši Planetu darem,
je zde Brána Času, a ta se stane rájem.
Moji milí, toto vše sdělit jsem Vám chtěl,
zdraví Vás z Nebes Váš
Anděl.
-autorkou této básně je Františka Hůlová